Metoder Björn Torhall

Visualisera mera!

Björn Torhall

Konceptdesigner

Björn Torhall är konceptdesigner och arbetar på Transformator Design.

En bild säger mer än tusen ord, säger ordspråket. Men hur visualiserar man en tanke? Och när är det mer värdefullt med en bild än ord? Detta är frågor som Björn Torhall, konceptdesigner, svarar på i sitt blogginlägg.

Vad innebär det att visualisera?

Att jobba visuellt är ett sätt att tänka, eller kanske snarare en förlängning av tanken. När en tanke ska bli till en bild väcks frågor hos den som visualiserar, frågor som man i utvecklingsprojekt inte har svar på men dessa frågor kan sedan användas som bränsle för att föra projektet framåt. Det finns olika skäl till att visualisera. Ofta kan det handla om att problematisera något – då tjänar det visuella materialet samma nytta som en anteckning eller ett test, men visualisering är också viktigt när det är dags att konkretisera. Förståelsen av de insikter, slutsatser och koncept som leveransen av ett tjänstekoncept innehåller förstärks om dessa förmedlas visuellt.

 

Hur och när är det värdefullt att visualisera?

I de processer vi använder i tjänstedesign är visuellt arbete viktigt av flera skäl. Övergripande kan man säga att bilder underlättar kommunikationen både internt, vid intervjuer och för leverans. Redan under det inledande arbetet är det effektivt att jobba visuellt. Med enkla skisser kan man beskriva tankar och idéer på ett sätt som går snabbare att tolka än ord. Med skissernas hjälp hoppar man över det steg när orden vi läser ”visualiseras” i våra huvuden innan de får en betydelse. Därför underlättar skisser samsyn och förståelse inom gruppen.

När det är dags att börja intervjua och träffa slutkunder tas det fram prototyper, och här ligger det största värdet av visualisering under ett tjänsteutvecklingsprojekt. Man måste förstå processen för att lägga rätt nivå i visualiseringen. Prototypen ska till en början ofta bara visa precis tillräckligt för att trigga en bra diskussion under en intervju. Det beror på att vi tidigt i ett projekt inte vet vart vi hamnar i slutet. Slutkunden har lättare att prata och kommentera på det större sammanhanget när det visuella materialet inte ger svaren, därför är det fel att ta fram något som ser ut att kunna vara färdigt. Efter analys av det material som kommit fram under kundintervjuerna är det också ofta bra att med hjälp av visuell storytelling lyfta fram problem och möjligheter för vår kund. På så sätt hjälper det visuella oss att minnas det vi hört.

Vad blir det till slut?

Det finns massor av olika sätt att visualisera, och vid leverans styrs både val av material, media och detaljeringsgrad av hur materialet i slutändan ska användas och vilka resurser vår kund har för att ta materialet vidare. Men oavsett manér, media eller material brukar alltid en visualisering på det man vill uppnå vara ett bra sätt att skapa samsyn och inspiration inför framtiden.

Björn Torhall
Konceptdesigner

Taggar