Kapacitetsbyggande Fanny Carlsson

Vill du bygga en hållbar affärsmodell?

Fanny Carlsson

Vinnare av Beyond Nice Design 2015

Fanny Carlssons är årets vinnare Beyond Nice Design med sitt bidrag The Sustainable Business Modeling Toolkit. Beyond Nice Design är en årlig designtävling som anordnas av Transformator Design vars mål är att främja utvecklandet av designbranschen och vidga designens roll.

”Årets vinnare har på ett handgripligt sätt visat prov på hur man kan kombinera designerns förmåga att utforska och definiera komplexa, ofta abstrakta, utmaningar genom att visualisera och skapa lösningar på systemnivå.” Grattis Fanny Carlsson som med sitt bidrag, The Sustainable Business Modeling Toolkit, vann Beyond Nice Design 2015.

Vinnaren i årets Beyond Nice Design är Fanny Carlssons bidrag ”The Sustainable Business Modeling Toolkit”. Juryns motivering till vinsten var följande: ”I detta projekt har designerns roll inte varit att formge den blänkande slutprodukten utan att istället designa förutsättningar för samsyn och hållbar förändring, fortfarande med en bibehållen känsla för 3D-form och estetiska kvalitéer. Detta projekt omdefinierar för alltid begreppet ”bygga företag” och triggar till att utforska designerns roll”.

The Sustainable Business Modeling Toolkit är ett verktyg som (primärt) startups kan använda för att börja diskutera värdeutbytet samt hållbarhet i deras affärsmodellering. I detta blogginlägg kommer Fanny Carlsson berätta mer om sitt vinnande bidrag.

Hur känns det att ha vunnit Beyond Nice Design?

– Jag är glad och hedrad att mitt bidrag blev utvalt! Tävlingen är unik i sitt slag och går i linje med mina värderingar.  Att det jag gör grundar sig i ett konkret problem och resulterar i en produkt eller tjänst som är funktionellt meningsfull för mottagaren är väldigt viktigt för mig.

Berätta mer om ditt vinnande bidrag.

– Man kan säga att mitt examensprojekt, Business Models Revisited: It Is Our Business, växte fram. Det började som ett arbete om tid i kontexten att den idag styr produkters och tjänsters livscykler och affärsmodeller. Men i själva verket så är det förändringen som sker över tid som är det intressanta och projektet föddes ur tre faktorer:

  1. Jag uppfattade en stor fördomsfullhet mellan business och design, där (starkt generaliserat) business i konst/designvärlden associeras med kapitalism och trista blå kostymer och konst/design i affärsvärlden är likställt med oljemålningar och fin yta.
  2. Termen sustainability är ofta komplicerad och missvisande. För att ett företag ska kunna hålla sig flytande så måste ekonomin vara sund samtidigt som sociala och miljömässiga aspekter bakas in.
  3. Mitt intresse för entreprenörsskap växte fram under min kandidatutbildning i industridesign. Idag tycker jag att många verktyg för affärsmodellering är alldeles för statiska, och utan hänsyn till sustainability, något som jag ville ändra på.

Därför blev syftet med mitt examensarbete att kritiskt analysera gränslandet mellan business och design samt problematisera begreppet sustainability. För att nå det slutliga designförslaget – verktyget The Sustainable Business Modeling Toolkit – intervjuade jag ett flertal personer från olika professioner såsom CSR/sustainability, affärsstrategi, startup-verksamhet, innovation, LEAN och industridesign.

En annan viktig del i mitt arbete var att skapa diskussion kring sustainability. Detta gjorde jag genom att ställa frågan: What if in a successive state Earth would be totally sustainable? Sedan jämförde jag ett fiktivt framtida scenario med tre kaffebryggare och tillhörande affärsmodeller: en 100% reusable, en 100% recyclable och en 100% renewable. Här insåg jag att det inte var en ren estetisk produktformgivning jag ville göra, och inte heller bara lyfta frågan kring sustainability. Istället insåg jag att det fanns behov av metoder och verktyg för att kunna närma sig komplexa ämnen så som sustainability och affärsmodellering .

Därför bestämde jag mig för att skapa ett verktyg för affärsmodellering som var dynamiskt, tredimensionellt och som inkluderade sustainability (som tidigare fattades). Ofta är affärsmodellens grunduppgift att åskådliggöra det värdeutbyte som sker mellan olika aktörer/stakeholders. Jag var därför tvungen att komma på logiken för hur detta skulle kunna byggas upp och byggas om i tredimensionell form, något som var en utmaning. Mitt mål var att hållbarhetsaspekterna skulle vara en förutsättning för att formen skulle kunna byggas och fick då titta närmare på vilka typer av värden som faktiskt kunde bytas ut.

Det slutliga designförslaget (The Sustainable Business Modeling Toolkit) blev ett verktyg som (primärt) startups kan använda för att börja diskutera värdeutbyte samt hållbarhet i deras affärsmodellering. Verktyget består av ett set greppbara bitar som kan byggas upp till tredimensionell form med hjälp av temakort baserade på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Verktyget har en naturlig plats på skrivbordet och det är visuellt tydligt när en bit byts ut eller tas bort allteftersom företaget utvecklas.

The Sustainable Business Modeling Toolkit har tredimensionell form. 

Verktyget är ett exempel på en del av många aktiviteter som ett företag behöver se över för att bli mer hållbart.

Verktygslådan är designad för minsta möjliga materialåtgång, innehållande manual och alla bitar som behövs.

Vad inspirerade dig?

–  Många olika saker inspirerade mig, men kortleken och korthus var en stor inspirationskälla, både som byggmetod och metafor. För med en kortlek kan du med rätt finess bygga något väldigt stort och maffigt, men vid inre instabilitet eller yttre påverkan faller korthuset ihop.

Vad är ditt nästa steg – vad händer nu?

– Nu är jag är precis klar med min masterutbildning och jag ser fram emot att börja jobba! Det vore roligt att hitta ett företag som är intresserade av design och den här typen av verktyg och metoder för hur man kan hantera komplexa system. Men jag har också många tankar och idéer kring vidareutveckling av mitt toolkit version 2.0 och letar efter samarbetspartners som vill testa verktyget.

Förutom att vinna Beyond Nice Design 2015 fick Fanny även Ulla Fröberg-Cramérs Stiftelses stipendium och projektet blev även nominerat till Konstfack Sustainability Award 2015. Här hittar du The Sustainable Business Modeling Toolkits hemsida (där du kan skriva upp dig på en mejllista) och Fannys bidrag på Konstfacks vårutställning.

Taggar