Affärsmodell Sammanfattning av

Varför företag bör investera i tjänstedesign

Sammanfattning av

”Why businesses should invest in Service Design”

Detta inlägg är en sammanfattning av artikeln ”Why businesses should invest in Service Design” skriven av Nelly Trakidou.

Sommaren har börjat att gå mot sitt slut och äntligen är det dags för höstens första inlägg i Tjänstedesignbloggen! Vi inleder med en sammanfattning av en väldigt intressant artikel: ”Why businesses should invest in Service Design” skriven av Nelly Trakidou.

Tjänstesektorn växer stadigt och är idag den viktigaste sektorn för världsekonomin. Cirka 70 % av Europas bruttonationalproduktion består idag av tjänster, och tittar vi på världen i helhet landar vi på cirka 65% . Trots dessa siffror investeras det väldigt blygsamt i tjänsteutveckling (något som märks då väldigt många tjänster är dåligt utformade). Allt för ofta tror företag att de erbjuder en utmärkt kundupplevelse och tjänst, men när man frågar kunden så håller de inte med.

Det har satsat mycket på produktutveckling men tjänsterna kring produkten har under längre tid varit eftersatta, därmed den bristande kvalitén. Men tjänsten är minst, om inte ännu mer, lika viktig som produkten. Varför? Jo, för det är upplevelsen av produkten som du kommer ihåg, och det är här tjänstedesign kommer in i bilden. Tjänstedesign hjälper företag att öka kundupplevelsen och en bra kundupplevelse skapar affärsvärde och förbättrar varumärket.

Här är 5 anledningar till varför företag bör investera i tjänstedesign

  1. Differentiera ditt företag. Tjänstedesign kan hjälpa dig att förstå vad kunden vill ha, och vad ni som företag är bra på. På så sätt kan du differentiera dig på en konkurrensutsatt marknad.
  2. Lojala kunder. Tjänstedesign hjälper dig att förstå dina kunders förväntningar. Om du klarar av att möta deras förväntningar, kanske till och med överlevererar, så kommer kunden att vara lojal.
  3. Gemensam målbild. För att företag ska dra åt samma håll är det viktigt att det finns en gemensam målbild. Att välja kunden som målbild (kundcentrering) leder till att företag har något att enas om och går i samma riktning.
  4. Kundens synvinkel. Genom att ta kundens perspektiv kommer du att se på din verksamhet med nya ögon, du får en helhetsbild av tjänsten. Detta kan leda till nya infallsvinklar och möjligheter.
  5. Affärsvärde. Djupintervjuer och innovation i samma process skapar utvecklingsmöjligheter som kunden efterfrågar. Utvecklingsprojekt som ger avkastning.

 

 

Taggar