Affärsmodell Gustav Gullberg

Vård- en demokratifråga?

Gustav Gullberg

Kundansvarig

Gustav har i sina desperata försök att förstå ALLT varit tvungen att uppfinna nya redskap för tjänstedesign. Hans mål är att göra världen lite bättre och lättare att leva i. Till vardags jobbar han som kundansvarig med inriktning mot vårdfrågor och som director med spetskompetens inom service design hos Transformator Design .

Vården står inför ett antal utmaningar som måste lösas för att Sveriges medborgare ska kunna få kvalitativ sjukvård. Men hur förbättrar man vården utan att budgeten skenar iväg? Transformator Designs Gustav Gullberg delar här med sig av sina tankar kring vårdfrågor och hur vården skulle kunna förbättras utan att nödvändigtvis kostar mer pengar.

Vår gemensamma sjukvård fortsätter att vara ett hett och omdebatterat ämne både för politiker och oss väljare. Transformator Design anordnade ett frukostseminarium med vårdtema för en vecka sedan och det var fullsatt! Kul att det finns så stort intresse för att göra förändringar inom vården och att så många är nyfikna på vad för nytta tjänstedesign kan göra. Jag har därför listat ett par stora vårdutmaningar där vi ser att tjänstedesign kan göra stor nytta.

Vården ska vara tillgänglig för alla utan att kosta för mycket. Svaret har länge varit effektivisering, och särskilt lean, målet var ett välfungerande maskineri. Tyvärr har lean inte nått sin fulla potential, inte för att lean är en dålig metod, utan snarare för att lean inte är en komplett metod. Svagheten är att patienten och patientens anhöriga ofta glöms bort eller involveras mycket lite. Dessa blir som grus i maskineriet som stannar upp produktionen. Det är bland annat här tjänstedesign kan komma in och se till att detta inte händer. För lean jobbar massor med personalen men oftast inget med patienten. Men vad händer om man bara tränar halva fotbollslaget? Spelar de bra ihop?

En myt inom vården är att nöjda patienter kostar för mycket pengar. Detta stämmer inte. Att ha hög nöjdhet behöver inte alls vara dyrt, men du måste förstå vad patienten verkligen vill ha och på vilket sätt. En av vårdens utmaningar är att vi blir allt fler och äldre vilket i sin tur innebär ökade kostnader. Om intäkterna (skattepengar) samtidigt minskar eller planar ut skapas det ett gap. Många inom vården sätter sin tilltro till e-tjänster och idag satsas det mycket tid och pengar på teknik och IT-utveckling. Även här uteblir effekten om ingen faktiskt använder e-tjänsterna. Det är ju ändå frivilligt att använda dem. Därför borde det satsas minst lika mycket resurser på att se till att invånarna får användning av e-tjänsterna som att utveckla dem. Enda sättet att säkerhetsställa att e-tjänsterna blir uppskattade är att utveckla dem tillsammans med de människor som ska använda dem.

Vården möter olika utmaningar beroende på om vi befinner oss på regional eller lokal nivå. I storstadsregionerna, med stor variation och valmöjlighet, är det en stor utmaning att få folka att göra rätt från början. För att detta ska bli verklighet behöver vi titta på vårdsystemet med invånarnas ögon. Med tjänstedesign-verktyg kan vi förstå det naturliga flödet och därmed styra patienterna till rätt vårdnivå. Ett exempel på utmaningen med att skapa fungerande patientflöden är införandet av en ny vårdnivå i Stockholms Län. Eftersom vård på våra stora universitetssjukhus är dyrt vill man lyfta ut viss specialistvård till så kallade specialistcentrum. Här finns goda möjligheter att minska kostnaderna och effektivisera vården. Men förstår patienterna detta? Kommer effekten ännu en gång att utebli när man inför ytterligare en vårdnivå i ett redan fragmenterat vårdlandskap? Att styra flödet rätt är en stor utmaning där tjänstedesign kan hjälpa till att hitta lösningar om man låter systemet formas från början av insikt och förståelse för invånarna.

Vår tillgång till vård är en demokratifråga. För att få bästa möjliga vård för våra skattepengar som bäst möter invånarnas behov måste vi involvera dem. Jag tror att tjänstedesign som arbetssätt och attityd kommer bli en naturlig del i en effektiv, mänsklig vård där både patienter och vårdgivare kan må bra. Vad tror du?

Gustav Gullberg
Kundansvarig för vårdfrågor
Transformator Design

Taggar