Kundinsikt Mats Renée

Vad är en mobil plånbok?

Mats Renée

Konsult inom marknadskommunikation

Mats Renée har ett förflutet som marketing manager på Ericsson M-Commerce men har också jobbat med marknadsföring och kommunikation både inom och utanför Ericsson. Mats är nu en fristående konsult inom marknadskommunikation.

Mobilen (framförallt ”smartphones”) blir en allt viktigare pryl i våra liv. Det finns undersökningar som visar på att om vi glömmer plånboken hemma så får det vara, men om vi glömmer mobilen hemma då vänder vi tillbaka och hämtar den. Bara nycklarna är viktigare. Och allt oftare pratas det om plånbokens substitute, den mobila plånboken. Men vad är en mobil plånbok?

Enklaste sättet att förklara vad en mobil plånbok är för den som inte vet är att beskriva den som en elektronisk variant av den gamla läderplånboken. Den mobila plånboken kan innehålla kontanter, betal- och kreditkort, lojalitets- och kundkort, SL kort (eller liknande), kvitton, garantier m.m. Ditt mobiltelefonnummer blir på ett eller annat sätt någon form av ”kontonummer”.

Redan idag finns det olika mobila plånbokstjänster eller appar tillgängliga i Sverige, exempelvis WyWallet, Swish och Google Wallet för att nämna några.

Framgången varierar dock och vi har ännu inte sett samma användande här som i Afrika eller delar av Asien, antagligen beror det på att behoven är helt olika. I Afrika och Asien bygger succén på ”banking the unbanked”, d.v.s. att operatörerna erbjuder ett bankkonto där kontonumret är länkat till mobiltelefonnumret. Detta gör att människor som tidigare aldrig haft tillgång till finansiella tjänster men som har en mobiltelefon nu kan öppna ett bankkonto.

Det lustiga är att detta är en teknologi som till stor del har sitt ursprung i just Afrika men som nu implementeras i t.ex. Sverige. Och även här är aktörerna fokuserade på själva transaktionen, d.v.s. att kunna använda mobilen för att betala och att skicka pengar till varandra. Frågan är dock om det är rätt väg framåt? De flesta av oss har redan bankkonto och betal- och kreditkort. Bekvämligheten skiljer sig inte nämnvärt om vi jämför att betala med mobil eller med ett kort.

För att nå ett riktigt uppsving med mobila plånböcker måste aktörerna adressera hela betal- och värdekedjan. Skapa nya tjänster både före, under och efter själva transaktionen, tjänster som t.ex. riktade värdeerbjudanden (kuponger), bundling av tjänster (ett detaljhandelsbegrepp som avser inkluderandet av mjukvara i priset vid försäljningen av hårdvara), online kvitton och garantier, inköps- och hushållsbudgetering. Men för att detta ska lyckas krävs det ett branschöverskridande ecosystem där banker, operatörer, detaljhandel, kreditkortsbolag, internetbolag med flera kan samsas. Det i sin tur kommer att leda fram till en rad intressanta frågeställningar;

  • Vems ”wallet” vill vi ha i mobilen? Vi som konsumenter vill sannolikt inte ha 10-15 olika.
  • Vilka aktörer kommer att överleva på lång sikt, sannolikt kan vi förvänta oss en konsolidering av både tjänster och tekniker.
  • Vilket blir ”the killer app” som får oss att ta mobila plånböcker till hjärtat?
  • Kommer vi att lita på säkerheten?

Vad svaren än blir så kommer användargränssnittet att spela en central roll. Är det inte användarvänligt så kommer genomslaget att ta längre tid. Det finns lanseringar i Afrika som misslyckats p.g.a. ett dåligt gränssnitt, och att få människor att prova en andra gång är kostsamt. Även om Sverige är en mer utvecklad marknad finns det ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda här. Tvärt om. Utmaningen blir heller inte mindre av att vi kommer att behöva sy ihop olika plattformar, gränssnitt och applikationer.

En sak är dock säker. Det kommer att hända och det bubblar redan nu.

 

 

 

Taggar