Kompetens Anton Breman & Andreas Svensson

Transformation through service design

Anton Breman & Andreas Svensson

Service Design Leads

Anton Breman och Andreas Svensson jobbar som Service Design Leads på Transformator Design. Båda har bl.a. jobbat med Försäkringskassans resa för att bli en kunddriven myndighet.

Den 19-20 november anordnades Service Design Global Conference 2013 i Cardiff, UK. Arrangörer för konferensen var Service Design Network (SDN) och i år var temat transformation through service design.

För sjätte året i rad samlades branschen för att lyssna och lära av varandra. På deltagarlistan fanns mindre service design-kontor, studenter, byråer av olika storlekar men även många in-house service designers. Transformator Design var också på plats och representerades av Andreas Svensson och Anton Breman. Andreas Svensson höll även en presentation om vårt samarbete med Försäkringskassan och hur vi, genom service design, har hjälp Försäkringskassan att bli en kunddriven myndighet.

Konferensen hölls i den vackra Donald Gordan Theatre, Wales Millennium Centre.

Det pratades mycket business case och mätbara resultat under konferensen. En tydlig tendens var att service design allt mer börjar närmar sig verksamhetsutveckling. Om företag eller organisationer ska klara av utmaningen att bli kunddrivna måste de gå igenom en kritisk fas, nämligen förändring. I år var det även en hel del in-house-byrårer på plats, i deras vardagliga arbete faller det väldigt naturligt att gränserna mellan service design, customer experience design och change management allt mer suddas ut.

Tidigare konferenser har haft fokus på traditionella kundresor. Dessa kundresor har nu börjat bli vertikala och resulterat i service maps och blueprints. Vi tycker därför att denna konferens tog ett steg framåt i jämförelse med tidigare SDN konferenser. Istället för att handla om metoder var det fokus på implementation verksamhetsutveckling.”Business termer ” så som churn, NPS, NKI och governence användes flitigt och det verkar bli allt viktigare att kunna visa upp konkreta resultat. Hoppas bara inte att kundperspektivet glöms bort när alla vill visa kvantitiva resultat.

Till sist vill vi passa på att tacka för en väldigt inspirerande konferens. Det var verkligen spännande att träffa likasinnade och få utbyta erfarenheter. Hoppas vi ses näst år då konferensen hålls i Stockholm, Sverige!

Andreas Svensson, Transformator Design, höll en presentation om hur service design har hjälpt Försäkringskassans att bli en kunddriven myndighet.

Birgit Mager (i mitten) är en av eldsjälarna som har placerat service design på kartan.

Mingel och nätverkande är en viktig del på SDN konferensen.

Det hölls många intressanta presentationer på konferensen. 

 

 

 

Taggar