Matilda Eriksson

Redaktör/Skribent

Matilda jobbar som redaktör och skribent på Tjänstedesignbloggen

Under 2017 har Almedalsveckan fått motstå kritik och påtryckningar. Både politiker och näringsliv har uttryckt sin ovilja att delta på veckan. Samtidigt ser vi att veckan fortfarande lockar långväga besökare, öppnar för unika samtal och bjuder in till intressanta seminarier. Vi på Transformator Design besökte därför veckan i år igen för att lyssna på vad som sades och för att delta i diskussionen. Här kommer några spaningar från veckan som passerat! 

  1. Hållbarhet & cirkulär ekonomi: Hur ser framtiden ut och hur ska organisationer och myndigheter tänka? Det talades mycket om att hållbarhet och cirkulär ekonomi inte enbart ska behövas säljas in som en god gärning. Det goda affärsnyttan och det goda kundvärdet är också stora faktorer som måste få ta en större plats. Det är 30 procent politiken och 70 procent företagen som kommer driva den cirkulära utvecklingen framåt, det ligger därför stora affärsmöjligheter framför företagen just nu. Samtidigt som att goda affärsmöjligheter finns krävs det också ett stort mod för att våga satsa helhjärtat på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det är inte alltid en vinstaffär, men det lönar sig alltid i längden. Under veckan kunde det även märkas att det generellt fanns ett större fokus på kundinvolvering. Många aktörer har förstått, men fler måste förstå, värdet av att ta med kunden på resan och att det är ett måste för att ta fram varaktiga produkter och lösningar.
  2. Digitalisering: Digitalisering var ett ämne som var ständigt aktuellt på seminarier under veckan. Det märks tydligt att marknaden för digitala lösningar är mogen och att organisationerna är redo att utmana gamla vanor och påbörja något nytt. Madlene Lindström har tidigare på Tjänstedesignbloggen lagt upp ett blogginlägg om hur man digitaliserar rätt och varför organisationer bör digitalisera empatiskt. Det handlar inte om att enbart effektivisera eller minska kostnaderna, digitalisering i sig har heller inget egenvärde. Det gäller att digitalisera empatiskt, efter kunden och medarbetarens behov. Gällande cirkulär ekonomi talades det även mycket om digitalisering och dess fördelar för området. Nya digitala lösningar kommer att behövas och kommer att vara med och bära den cirkulära utvecklingen framåt. Digitala servicesystem kommer konstant att behöva förnyas och utvecklas – den cirkulära ekonomin och digitaliseringen går därför hand i hand! 
  3. Integration: Ett ämne som ofta diskuteras under Almedalen är integration och hur organisationer, politiker och företag kan agera för att skapa en god integration. I år talades det mycket om samverkan mellan områden  och varför samverkan måste uppmuntras. Integrationsarbetet får inte bli eldsjälsberoende men får heller inte uteslutande ske inom myndigheter. En god integration handlar mycket om att främja en god hälsa hos individen. I detta gäller det att se till de olika förutsättningar och fördelar olika organisationer har och hur dessa tillsammans kan samverka för att gynna individen. Målet är en känsla av social gemenskap, chans till arbete och ett demokratiskt inflytande och därför krävs därför en blandning av olika organisationer och plattformar. Ett exempel på en lyckad samverkan mellan områden som presenterades under veckan var Röda Korsets partnerskapsprogram med IKEA, Apoteket, Accenture och Skandia i utsatta orter i Sverige, som i och med samarbetet skapade ett långvarigt och mångsidigt projekt. Hur kan man få fler organisationer att förstå värdet av att samverka mellan områden?
  4. Ledarskapets roll: En stor lust att diskutera ledarskapets roll och framtid var uppenbart under veckan. Hur kommer framtidens ledarskap i framtidens organisationer se ut? I kölvattnet av omorganisationer och stora digitaliseringsteg som allt mer organisationer gör finns ett behov av att diskutera ledarskapets innebörd och roll. Ledarskapet får inte enbart komma från en individ utan måste skapas i samförstånd med medarbetarna. I forskning har chefer angett att de lägger ca 40% av sin tid på kommunikation och dialog, men vid observationer visar det sig att i praktiken läggs bara 0-2% av tiden. Avgörande för att åstadkomma förändring, oavsett typ av förändring, behöver ledarskapet vara med på banan, en kan inte bara utbilda/involvera team och medarbetare – ledarskapet måste komma först.
  5. Exkluderande eller inkluderande?: Det som det pratats om mest innan och under hela Almedalen är vem som ska få höras och vem som lyssnar. Förra året skrev Tjänstedesignbloggen ett liknande inlägg om Almedalen 2016 som diskuterade huruvida veckan var exkluderande i och med dess geografiska plats, kostnaden för att delta och den snäva målgruppen. Skillnaden från förra året är uppvaknandet av Politikerveckan Järva i Stockholm. En som många kallar en motreaktion mot Almedalen med budskapet att minska avståndet mellan invånare och politiker. Även om vi detta år inte sett någon större skillnad i upplägg och utförande av veckan hoppas vi att frågan blir större till kommande år. Samtidigt färgades det mediala flödet från Almedalen starkt i år av Nordiska Motståndsrörelsens deltagande på veckan. Detta tvingade övriga deltagare (näringsliv, media, myndigheter och politiker) att ta ställning. Jämställdhetsperspektivet var ständigt med i paneldebatter och seminarier under veckan. Att RFSU Gotland anordnade en Mångfaldsparad under veckan, som en motreaktion till NMs deltagande, gjorde att vi ändå gick från veckan med en positiv och upplyftande känsla av att det finns en stark vilja till att bli bättre, göra bättre och att nästa år ska bli bättre. 

 

 #ochjagprotesterade var en hashtag som skapades av organisationen Make Equal under veckan för att påminna besökarna om förintelsen 

Taggar