Affärsmodell Jenny Frey

Skillnaden mellan reklam och service design

Jenny Frey

service designer

Jenny Frey är en service designer med intresse för kommunikation och som vill veta allt om människors behov, beteenden och drömmar

Reklam, marknadsföring och tjänstedesign. För det ovana ögat är det inte alltid lätt att förstå skillnaden. I detta inlägg kommer Jenny Frey, som tidigare har jobbat på reklambyrå men idag är service designer, att bena ut skillnaden åt oss.

Som art director (AD) på en reklambyrå bestod en vanlig arbetsdag av att bygga, förvalta och förädla varumärken. Nu har jag tagit steget in i en annan bransch, en närliggande bransch men ändå väldigt annorlunda, idag är jag nämligen service designer.

Det finns många likheter och olikheter mellan reklam och service design (även kallat tjänstedesign på svenska). Både som AD och servicedesigner måste du göra det svåra enkelt och plocka ut det relevanta för slutanvändaren. Du måste även ha en passion för att förstå slutanvändaren. Vad har hen för drivkrafter, behov och mål? Du måste också ha en fallenhet för att lyfta blicken, se helheten. Både som AD och service designer jobbar du visuellt och med problemlösning. Dessutom jobbar både reklambyrårer och service designbyrårer med att göra varumärken omtyckta och kända för att få lojala kunder.

Här slutar likheterna. Genom reklam kan du ladda varumärket med önskvärda uppfattningar och associationer. Medan service design förändrar varumärken inifrån, går på djupet och bygger om från grunden. Man kan säga att en reklambyrå fixar frillan och makeup-en, och att service design låter varumärket genomgå en djupgående beteendeterapi.

Som service designer gör jag dessutom hela processen tillsammans med slutanvändaren. Vi går ut och samtalar med kunderna, går hem och analyserar, skissar fram prototyper på tjänster, går ut till kunderna igen, lyssnar efter deras reaktioner och synpunkter på skisserna, går tillbaka hem och gör nya prototyper. Sedan upprepar vi den här processen, tills våra prototyper är kundsäkrade, det vill säga motsvarar vad kunderna efterfrågar.

Som före detta marknadsförare vet jag hur klurigt det kan vara att marknadsföra en tjänst som man själv knappt förstår eller ser nyttan av, trots gedigen research. Marknadschefen vill ofta att deras tjänst ska utstråla överlägsenhet gentemot konkurrenterna, trots att det kanske inte alltid är så. I sådana fall hade det varit mycket vunnet på att dra utvecklingen av tjänsten ett extra varv med slutanvändaren.

De företag som jobba kunddrivet ligger i framkant, och har därmed en stor konkurrensfördel. En väl designad tjänst kan lyfta ett helt varumärke! Och med hjälp av reklam och marknadsföring kommer alla förstå hur bra den aktuella tjänsten är.

Till sist vill jag säga grattis till er reklamare som får nöjet att marknadsföra tjänster som är utvecklade tillsammans med service designers. Ni får nämligen det roliga och tacksamma uppdraget att marknadsföra tjänster som är innovativa, enkla att använda och relevanta för slutanvändaren.

Taggar