Affärsmodell Stina Behrens

Servicedesign kommer forma den cirkulära ekonomin

Stina Behrens

Hållbarhetsstrateg

Stina Behrens jobbar som hållbarhetsstrateg och servicedesigner på Transformator Design. Hon är utbildad designer och sociolog samt styrelsemedlem på Cradle Net som verkar för cirkulär ekonomi. Stina har ett stort intresse för hållbarhet och har tidigare arbetat inom internationellt bistånd samt med utbildning inom hållbarhetsfrågor.

Att gå från en linjär till cirkulär ekonomi ses idag mer och mer som en nödvändighet och en förutsättning för en hållbar framtid. Nya tjänster och affärsmodeller kommer att behövas i samband med att nya behov skapas. I det här blogginlägget berättar Transformator Designs egna Stina Behrens om hur hon tror att servicedesign är nyckeln till ett hållbart arbete. 

Den cirkulära ekonomins förnyelsekraft jämfört med den linjära ekonomin

I slutet av mars 2017 presenterades en statlig utredning med förslag på hur reparation och uthyrning ska stimuleras, delningsekonomin främjas samt förebygga och minska avfall. Områdena hållbarhet och cirkulär ekonomi har utvecklats explosionsartat under de senaste åren, från perifera frågor för företag till att bli en central del av deras verksamheter, och utvecklingen verkar inte sakta ned, snarare tvärtom. I denna utveckling ser jag att att tjänstedesign/servicedesign har en naturlig roll att spela för att driva förändringen mot hållbar utveckling.

Vad händer inom cirkulär ekonomi?

Att regeringen, redan innan utredningen presenterades, varit mycket aktiva i främjandet av den cirkulära ekonomin visar att det från statligt håll ses som en relevant väg framåt. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är alltså en av framtidens affärsmöjligheter där många företag redan nu ligger i framkant i anammandet av dessa möjligheter.  I utvecklingen som driver beteendeförändring bland konsumenter är det viktigt att på djupet förstå både kundernas attityd, behov och beteenden och hur företagen kan möta dem. I den utvecklingen har servicedesign, tjänstedesign och design thinking en viktig roll att spela.

Husqvarna har nyligen dragit igång ett testprojekt där du kan hyra verktyg vid behov. Husqvarna är ett exempel på ett redan etablerat företag som söker nya affärsvägar genom delningsekonomi. Ett annat exempel är  den svenska startupen Hygglo som fokuserar på användare till användare-tjänster där de faciliterar och underlättar för privatpersoner att hyra ut saker till varandra. 

H&M meddelade i april 2017 att de siktar på att bli 100 % cirkulära och förnyelsebara år 2030. En stor cirkulär nyhet som kommer att förändra modebranschen i grunden. Även Apple tittar på hur de kan stänga sina materialcykler för att gå mot en mer cirkulär affärsmodellSamtidigt lanserade IDEO under januari tillsammans med Ellen Macharthur foundation en design thinking guide som hjälper företag att komma igång med cirkulär innovation.

Dessa fyra företag tillsammans med den statliga utredningen visar att cirkulära affärer inte bara är framtiden för många företag, det kommer också skapa nya affärsområden. Cirkulära affärer kommer fortsätta utvecklas på många olika plan och förändra spelplanerna på alla nivåer och områden.

En cirkulärt serviceorienterad affär

I förflyttningen från linjär till cirkulär ekonomi kommer många företag behöva utveckla nya tjänster och affärsmodeller inom delningsekonomin. Att förstå behov och beteende på djupet tror jag kommer att vara centralt för att bygga upp nya tjänstesystem kring konsumtion. 

I den cirkulära ekonomin och med nya typer av konsumtionssätt kan företag bygga unika relationer med sina kunder, vilket i sig kan bygga en ny typ av kundlojalitet. En lojalitet som inte bara är ensidig i att kunden väljer företaget, utan att kunden och företaget skapar ett samspel sinsemellan. Genom detta samspel skapas en möjlighet för företaget att utveckla och innovera snabbare eftersom de är närmare användaren och kan förstå deras behov bättre. Det finns alltså tydliga affärsmässiga fördelar med att satsa på hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Att förstå mänskliga behov och drivkrafter är nyckeln till hållbar utveckling

För att ta del av dessa affärsmässiga fördelar krävs dock mod från företagen. I dag vet vi att många konsumenter vill agera hållbart och förändra sitt beteende och är öppna kring alternativa konsumtionssätt. Kommer företagen våga möta denna utmaning?

Nyckelagenter i denna förändringsprocess är konsumenterna och det är deras handlingar som leder utvecklingen mot ett hållbarare samhälle. Magin, styrkan och hjärtat i tjänstedesign/servicedesign är att förstå mänskliga behov, drivkrafter och beteende. Men också att förstå varför vi inte gör vissa saker, vad finns det för hinder som hindrar oss mot att göra hållbara val? Det är utifrån denna kunskap vi kan skapa beteendeförändringar, göra det lätt att välja rätt genom rätt typ av tjänstelösningar och skapa förutsättningarna för företag att våga ta de nödvändiga stegen.

Hållbar utvecklingen måste ske genom djup förståelse för människan och dess behov. Först när vi förstår detta kan vi börja fundera på hållbara lösningar.

 

——

Vad för framtida tjänster kan vi förvänta oss i en delningsekonomi? Den 14 juni har Transformator Design tillsammans med Cradle Net bjudit in till ett frukostseminarium där vi talar om framtidens utmaningar inom cirkulär ekonomi. Läs mer om frukosten och anmäl dig här!

Cradlenet är ett svenskt nätverk som jobbar för cirkulär ekonomi. Du kan läsa mer om deras arbete här. http://www.cradlenet.se/ .

Tjänstedesignbloggen har tidigare skrivit om cirkulär ekonomi – läs inläggen här:

Produkten som en tjänst http://www.tjanstedesignbloggen.se/produkten-som-en-tjanst/

 

Taggar