Kompetens Rich Nadworny

Servicedesign kan minska stress i arbetslivet

Rich Nadworny

Senior strateg inom kapacitetsbyggande och utbildning

Rich Nadworny jobbar på Transformator Design som senior strateg och leder utveckling av Transformator Designs utbildning och kapacitetsuppbyggande tjänster.

Jag läser ofta om hur många privata och offentliga företag satsar på att arbeta mer effektivt. Tanken är god: vi ska kunna göra saker snabbare och billigare. Men ibland har det extrema fokuset på att effektivisera arbetet motsatt effekt: Folk känner sig mer stressade och utför jobbet med mindre tillfredsställelse. Otroligt nog har antalet sjukskrivna i Sverige på grund av stress sexdubblats de senaste sju åren. Säga vad man vill men denna utveckling är ett klart underbetyg till hur arbetskulturen har ändrats.

ökning av sjukskrivningar i Sverige
Från Aftonbladet

Servicedesign kan agera motmedel mot båda stress och en förlupen arbetskultur.

Vad som ofta saknas i dagens nuvarande arbetskultur är att arbeta utifrån kundens bästa. Just detta förhållningssätt är grunden i servicedesign. När man utgår från människor och inte från interna processer lyckas man ofta ändra en arbetskultur. Från en kultur som ökar stress till en som ökar mening och betydelse, samtidigt som man blir mer effektiv.

Så var kommer design in i bilden? Design är ett ord som kan betyda en mängd olika saker. Oftast kopplar vi till det hur saker och ting ser ut. Vi är mest vana vid termer som produkt-, industri- och grafisk design. Men i verkligheten har vi människor designat allt i vårt samhälle. Vi har designat hur gator och gångbanor fungerar, hur samhället tar hand om oss när vi blir gamla och hur vi röstar och skapar våra regeringar.

Servicedesign utgår alltid från startpunkten människan: Hur har medborgaren, användaren eller kunden det? Vad känner han eller hon frustration över? Vad ger glädje och känsla av mening? Hur kan vi skapa något som gör hans eller hennes liv bättre?

Men servicedesign handlar inte bara om att designa för medborgaren, användaren eller kunden. Det handlar även om att designa kulturen på en arbetsplats. Hur kan vi designa något som ger medarbetaren i en organisation en känsla av att de erbjuder något som förbättrar för andra människor?

 Fler och fler människor känner att arbetsbördan har ökat på grund av neddragningar, effektivisering eller andra ”do more with less”-initiativ. Känslan av att ha för mycket att göra och mindre kontroll över sitt arbete är en av de största orsakerna till stress. Som i sin tur leder till minskat engagemang, fler sjukskrivningar och minskade vinster. The American Psychological Association räknar att mer än 500 miljarder dollar går förlorade i USA på grund av arbetsrelaterad stress. I Sverige beräknas produktionsbortfallet uppgå till nästan 400,000 kronor per år per stressad sjukskriven medarbetare.

Det är inget fel med att göra saker mer effektivt, billigare och snabbare. Strävan efter effektivitet är inget nytt.  Den går som en röd tråd från tidiga 1900-talets Scientific Management till 1990-talets Six Sigma och vidare till vad folk idag felaktigt kallar Lean eller Agilt. Problemet är att nu blir folk sjuka av det.

Kultur är ett ord som är svårt att förklara, mindre svårt för oss att känna. Servicedesign, med sitt fokus på att göra saker bättre för andra människor, är en kulturmotor – det gör resultaten bättre och ger arbetarna en större tillfredsställelse. Den hjälper till att skapa empati, förmåga och fokus på de viktiga sakerna som gör att jobbet blir meningsfullt, det vill säga att man kan fokusera på det som skapar värde för andra människor och därmed skapar värde för dig som medarbetare. Och det som är kanske mest intressant med Servicedesign är att i stort sett alla kan lära sig det.

Work Culture

Att hitta mening med sitt arbete är en stor motivationsfaktor för många, inte minst för dem som är föddes från 1980 och framåt. Det är därför vi ser en trend bland globala och lokala organisationer att bygga sina arbetskulturer med hjälp av design – genom att fokusera på medmänniskor och hjälpa dem bli bättre på både kund och arbetarnas perspektiv.

Servicedesign motarbetar en arbetskultur som gör folk sjuka av stress. Det leder i sin tur till både bättre och mer lönsamma företag.

Taggar

Relaterade artiklar