Metoder Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden – Pecha Kucha

Service Design Network Sweden

Nätverk för service design-branschen

Service Design Network Sweden är ett nätverk som ska bana vägen för service design i Sverige.

Den 4 juni anordnade Service Design Network Sweden (SDN) en Pecha kucha. Här berättar Sophie Andersson om eventet.

Pecha kucha är en av flera nätverkande aktiviteter som SDN anordnar för att motverka murar och att service design-företag ser varandra som fiender. ”Visst ska vi konkurrera om jobb, men viktigare än det är att vi tillsammans bygger och utvidgar och sprider service design-branschen i Sverige!”

Pecha Kucha är ett lättsamt presentationsformat som finns över hela världen. Formatet startade i Japan och betyder ”snick-snack” på japanska. Enda strukturen är att varje talare har 20 bilder att tala till och 20 sekunder per bild. De får inte själva välja när de byter bild utan bildspelet sätter ramarna. Själva formatet finns redan i Sverige och i Stockholm drivs det av SVID men SDN fick låna formatet av SVID, som också var med under kvällen.

Dessa presenterade under SDNs pecha kucha:

Richard Prime från Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID). Richard pratade om en skådespelares perspektiv på service design och vad han ansåg var nyttan med service design.

Anders Landström från Propeller. Anders pratade om ett produktföretag som har gjort en stor förändring, att även bli ett tjänsteföretag, och hur den resan har sett ut.

Fabian Segelström från Linköpings universitet berättade om sin forskning inom tjänstedesign som han gör tillsammans med Stefan Hollids och Johan Blomqvist.

Pernilla Danielsson pratade också om forskning. Hennes presentation hette: ”Designing the experience of death and grief” och handlade om utmaningarna man möter när man ska designa ett svårt ämne. Lösningar som i slutändan kommer att bli en hemsk upplevelse som exempel att en närstående har gått bort och huvudmålgruppen är död.

Elin Olafsdottir pratade om sin masteruppsats från Business och Design på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg (HDK). Presentationen hette: ”Opportunities and Support for Implementation”.

Oscar Hafvenstein från Boys don’t cry presenterade ”the X-model”. En öppen metod för att inkludera ALLA befintliga modeller som finns för att få ett företag att arbeta innovativt och strukturerat mot samma mål.

Eva-Karin Andeman från SVID höll en föreläsning om SVIDs uppdrag och hur de jobbar med att sprida vad som händer inom designbranschen.

Avslutningsvis presenterade Jonas Hjalmar Blom från Psykologifabriken. Hans presentation fokuserade på att service design borde ta hjälp av psykologi och han berättade om några olika exempel på hur vi kan påverka människors beteende. Exempelvis om du sätter upp en affisch som föreställer två ögon över en insamlingsbössa så ger folk mycket mer pengar för att de känner sig sedda. Ett annat exempel var om ett land har organdonation som default så är det många fler som väljer att stanna kvar som registrerade donatorer och är nöjda med det. Jämfört med i Sverige där man måste göra en ansträngning för att registrera sig och det är därför vanligt att det inte blir av. Hans slutsats var att vi måste sänka trösklarna för positivt beteende.

 

 

Taggar