Vår metod Anders Landström

Så här utvecklar du med kunden i centrum

Anders Landström

Senior servicedesigner

Anders Landström jobbar som senior servicedesigner på Transformator Design.

Idag vill många organisationer skapa kundcentrerade tjänster. De läggs ner tid och pengar på att lära känna kunden, men hur ser du till att behålla kundperspektivet under ett utvecklingsprojekt? Anders Landström har coachat många organisationer i just detta dilemma och här delar han med sig av sina tips.

Enligt Anders är själva projektupplägget avgörande för hur lätt det är att behålla kundperspektivet genom ett utvecklingsprojekt. Linjär problemlösning där effektivitet är i centrum skapar sällan kundvärde.

Samskapa med kunden i iterativa processer. Lägg fokus på problemlösningen!

– Först och främst är det viktigt att förstå att det finns olika sätt att lösa ett problem på, och det handlar främst om hur du delar upp tid och resurser. Vilken fas, problemlösning eller konstruktion, som favoriseras i utvecklingsprojektet.

För att förenkla det hela så kan vi dela upp det i tre exempel:

  1. Ett traditionellt projekt som exempelvis kan handla om att bygga en bro har stort fokus på konstruktion och lägger lite tid på problemlösningen. 10% består av problemlösning, 90% av konstruktion.
  2. Ett IT-projekt. Här är det vanligt att dela jämnt mellan problemlösning och implementering.
  3. I ett kundcentrerat utvecklingsprojekt är det inte självklart vad dom behövs göras. Därför är det viktigt att komma fram till problemlösning och lägger mindre del av tiden på själva konstruktionen/implementeringen. Ett iterativt projekt där du samskapar med kunden består av 80% problemlösning och 20% implementering.

För att genomföra ett projekt med kunden i centrum krävs det att att den alltid är närvarande och delaktig i utvecklingsprocessen. Det gäller att samskapa med kunden i både problemformulering och lösning. Interagera förhållningssättet i organisationen för att försäkra om att kundcentreringen följer med i hela utvecklingsprocessen. Ta med medarbetarna på resan – alla ska förstå och ha kundperspektivet med sig. På detta sätt kan du utveckla med kunden i fokus under hela processen och på ett genomgående sätt.

 


Du hittar en full presentation från Anders Landströms seminarie den 4 maj 2017 här.

Taggar