Affärsmodell Stina Behrens

Produkten som en tjänst

Stina Behrens

Hållbarhetsstrateg

Stina Behrens jobbar som hållbarhetsstrateg och servicedesigner på Transformator Design. Hon är utbildad designer och sociolog samt styrelsemedlem på Cradle Net som verkar för cirkulär ekonomi. Stina har ett stort intresse för hållbarhet och har tidigare arbetat inom internationellt bistånd samt med utbildning inom hållbarhetsfrågor.

Tänk om vi istället för att köpa en produkt köpte en tjänst som innebar att vi fick ta del av produkten? Det är grunden i sharing economy och en viktig komponent i cirkulär ekonomi. Att sälja tjänster istället för produkter innebär nya konsumtions- och konsumentbeteenden och öppnar även upp för nya affärsmodeller.

I en cirkulär ekonomi äger leverantörer och återförsäljare sin produkter och sköter underhåll och reparation av produkterna under hela livscykeln. Kunden äger därför aldrig någon produkt utan köper bara själva tjänsten som produkten utför. Betoning på tjänster snarare än varor är centralt i cirkulär ekonomi, och konsumenterna hyr och leasar produkter istället för att köpa dem. Det kan vara allt ifrån att hyra ett verktyg, till däckleasing per kilometer som företaget Michelin erbjuder. Ett annat företag som ligger i framkant när det kommer till cirkulär ekonomi är Philips . Under 2014 har de nämligen börjat sälja tjänsten ljus, du köper funktionen ljus och inte armaturer eller lampor. Men även i Sverige finns det företag som har börjat ställa om till cirkulär ekonomi, och ett exempel är klädföretaget Filippa K som nyligen började att hyra ut kläder.

I en cirkulär ekonomi köper vi tjänsten att ha en bil snarare än att äga en bil (exempelvis bilpooler). Vi köper antal tvättar per år istället för att äga en tvättmaskin, och om tvättmaskinen går sönder så byts den ut. Du har ju köpt antal tvättar, inte en tvättmaskin! I detta system äger företagen produkterna och konsumenterna köper endast tjänster (läs mer om detta nya systemtänk i artikeln Services, not Goods). Att tänka tjänst istället för produkt är både resurseffektivt och effektivare för konsumenten.

I en värld med allt större hållbarhetsutmaningar behöver vi gå från en linjär till en cirkulär ekonomi för att använda jorden resurser på ett mer effektivt sätt. Att skifta till ett cirkulärt system är en del av lösningen för att vår planet ska kunna överleva. När råvarorna är begränsade måste vi tänka om. Genom att designa in produkter i ett cirkulärt system och att konsumenter istället köper tjänster gör att vi kan återanvända produkterna och företagen behåller ägandeskap över råmaterialet. Att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi är en utmaning som kräver innovation, utveckling och nya affärsmodeller. En utmaning där service design borde ta en ledande roll. För om systemet ska fungera måste vi ha djup förståelse för slutkundens behov, men även förstå företagens behov, för att lyckas omvandla dagens konsumtionslösningar till flexibla tjänstelösningar som kan möta olika kundbehov.

Det är ingen slump att allt fler företag visar intresse för cirkulär ekonomi och att det har skett en omvärdering kring ägandeskap. Många faktorer har spelat in, men digitaliseringen har banat vägen för denna utvecklingen och idag växer företag som Netflix, Spotify och Airbnb sig allt större. Nya konsumentbeteenden skapar oändliga möjligheter för de företag som vågar förändra sig. Potentialen i att hyra istället för att äga finns redan, och vi  är mitt i en förändring mot en sharing economy som kommer förändra konsumtionsmönstrerna på ett banbrytande sätt. Tillsammans kan vi skapa en ny kultur och ett nytt sätt att leva!

Här kan du läsa mer om cirkulär ekonomi:

Taggar