Metoder Johan Blomkvist

Perspektiv på prototypning i tjänstedesign

Johan Blomkvist

Doktorand i tjänstedesign

Johan Blomkvist undervisar på Linköpings universitet och har doktorerat i tjänstedesign. Hans huvudsakliga fokus handlar om hur tjänstedesigners kan skapa prototyper som representerar tjänster och vad man kan lära sig av detta.

Ordet prototyp används flitigt i designsammanhang. Men vad är det för något? Och varför används prototyper? Detta förklarar Johan Blomkvist som har doktorerat i tjänstedesign vid Linköpings universitet. 

En prototyp kan betraktas som en representation av en designidé. Representationen beskriver då hur en framtid med prototypen skulle kunna tänkas se ut och fungera. Att skapa, använda, och utforska prototypen är vad som menas med prototypning i den här artikeln. I många traditionella designdiscipliner har man pratat oftare om prototyper, själva representationerna, än om prototypningen, alltså aktiviteterna kring en prototyp. Skillnaden är att när man pratar om en prototyp gäller det ofta egenskaperna hos en produkt såsom utseende, tyngd, storlek, uttryck och så vidare. Pratar man om prototypning handlar det mer om vad man kan lära sig och vad man kan kommunicera med hjälp av en representation.

Vad är prototypning i tjänstedesign?

För att passa in prototypning i tjänstedesign måste man vidga begreppet på tre olika sätt. Anledningen till att man ofta pratat om prototyper i traditionell design är att det ofta har rört sig om utveckling av fysiska produkter eller gränssnitt. Representationen i sig är då viktig eftersom den visar hur något kommer se ut i framtiden, vilket har varit en av nyckelfunktionerna för design; att ge form och utseende åt produkter.

Workshop där framtida tjänster prototypas med hjälp av Lego. Att använda material som alla känner till och kan använda underlättar involvering av olika intressenter.

När det gäller tjänstedesign finns alltid en dimension som inte är fysisk, och som alltså inte kan beskrivas genom att man refererar till yttre egenskaper. Detta är den sociala dimensionen hos tjänster och utgörs av de tillfällen då en kund interagerar med ett företag. Denna interaktion kan inte designas utan som tjänstedesigner kan man bara skapa rätt förutsättningar för interaktionen. Ett sätt att göra det är att jobba med prototypning, som då låter designers och andra intressenter förutse hur en framtida tjänst kommer upplevas av kunder och andra intressenter. Detta innebär förstås att begreppet prototypning måste vidgas för att de aktiviteter som sker i tjänstedesign ska rymmas.

Den andra utvidgningen av prototypningsbegreppet gäller hur tidigt aktiviteten börjar i en design process. Traditionellt har man med prototyp ofta menat representationer som skapas sent i processen, när man kommit på vad man vill göra och bestämt vad som ska tillverkas.

I tjänstedesign brukar man även inkludera aktiviteter och representationer ännu tidigare i processen. Exempelvis kan tjänstedesigners i inledningen av projekt hålla workshops där kunder får vara med, tillsammans med representanter från tjänsteföretag, och skapa prototyper av framtida tjänster. Det man vinner på det är att fler intressenter (folk som kan ha intresse av den framtida tjänsten) har möjlighet att påverka hur tjänsten utvecklas och på så sätt kan man öka värdet för respektive grupp. Detta är det tredje sättet prototypningsbegreppet kan vidgas, så att fler kan vara involverade i själva arbetet med att skapa och utvärdera prototyper.

Ramverk av perspektiv på tjänsteprototypning

Pyramidmodell av olika perspektiv på tjänsteprototypning

I en serie bestående av tre kommande artiklar kommer jag att skriva lite om olika perspektiv på tjänsteprototypning. Då kommer jag utgå från beskrivningen av tjänsteprototypning som den framställts här; alltså prototypning som en aktivitet i en representation av en framtid bestående av både fysiska och immateriella element – som kan ske vid vilken tid i designprocessen som helst och involvera många olika aktörer och intressenter. Nästa artikel kommer att handla om när i processen tjänsten prototypas, prototypningens syfte samt hur de som skapar prototypen ska förstås i sammanhanget.

Johan Blomkvist

 

Taggar

  • Fredrik Sandberg

    Ser fram emot nästa artikel : )

  • http://jonashjalmar.tumblr.com/ Jonas Hjalmar Blom

    Riktigt intressant. Tror att alla (?) branscher kan lära sig av detta, att ta fram något konkret att ta på, leka med och testa sig fram med. Ska bli kul att följa artikelserien.