Branschfokus Stina Engström

Pedagogik ny bransch för tjänstedesign

Stina Engström

Service Design Director

Stina leder projektteam och ansvarar för kvalitetsnivån i leveranser på Transformator Design. Med bakgrund som industridesigner men med passion för att förstå människor har tjänstedesign varit fokus de senaste fyra åren.

Ny mark har brutits inom tjänstedesign. I dagarna släpps ett nytt elektroniskt verktyg som ska underlätta vardagen för förskolelärare och göra det enklare att utveckla sin pedagogiska kvalitet. Dokufant är skapat efter tjänstedesignprinciper och visar på att tjänstedesign går att appliceras på alla branscher.

När man har häcken full att som pedagog hinna med förskolans dagliga schema och rutiner kan Skolverkets alla krav ibland kännas betungande. Pratar man med pedagoger är det alltid en sak som återkommer som en ständig bristvara – och det är tiden. Tiden att hinna göra alla de där givande och utmanande aktiviteterna med barngruppen. Att hinna diskutera och fördjupa det pedagogiska arbetet tillsammans med sina kollegor, och i slutändan handlar det om viljan att utveckla sin pedagogiska verksamhet.

För att kunna ro iland Skolverkets alla krav behövs det bättre förutsättningar. Verktyg för att stödja pedagoger är därför en spännande utmaning och på grund av nya regler kring pedagogisk dokumentation väldigt aktuell.

Ändrad läroplan

Sommaren 2011 presenterade Skolverket en ny och reviderad läroplan för förskolan. Där ställer man hårdare krav på förskolan på att dokumentera och utvärdera verksamheten systematiskt. Men vad innebär det rent konkret för det dagliga arbetet? Sanningen är den, att alla förskolor hanterar detta på olika sätt. Överallt i Sverige pågår just nu ett stort arbete med att formulera och skapa handlingsplaner och rutiner för hur de nya kraven ska mötas.

Ett av de nya kraven i läroplanen är att pedagogisk dokumentation är allt viktigare. Med pedagogisk dokumentation menas att följa och dokumentera barns läroprocesser och reflektera över innebörden utifrån ett pedagogiskt perspektiv. För att underlätta detta, som i verkligheten inte alltid är så lätt, måste det skapas nya redskap.

Att viktiga samhällsfunktioner får nya ramar och krav är inget ovanligt. Det är självklart att förändringar sker, men tyvärr saknas det ofta medel för hur de beslutade justeringarna ska ske i verkligheten. Dokufant är ett exempel på ett verktyg som ska hjälpa pedagoger att möta krav som ställs på verksamheten. Och förhoppningsvis kan tjänstedesign vara bryggan mellan beslut och skapandet av verktyg som omvandlar ramverk till verklighet.

Involvera målgruppen

I arbetet med Dokufant involverades pedagoger tidigt i utvecklingen. Genom att prata med pedagoger har kunskaper kring vilka utmaningar man har i verklighetens förskolor kunna tas tillvara på. Utifrån de insikterna itererades ett hjälpmedel fram. Ett verktyg som faktiskt är utvecklat tillsammans med de som kommer använda verktyget.

Vi som jobbar med tjänstedesign har en tendens att predika över grundbehoven för att utveckla framgångsrika lösningar för slutkunden. Och jag är så klart inte annorlunda. För det är verkligen A och O att ha koll på målgruppens behov, och det gäller alla branscher. Förstår du din målgrupp kan du utveckla bankerbjudanden, få föräldrar att vabba digitalt eller skapa ett pedagogiskt verktyg. Vägen till lösningen är alltid detsamma oavsett om mål och bransch skiljer sig. Därför hoppas vi få bryta ny mark även i framtiden. Ingen bransch är omöjlig och det finns fortfarande många områden som vi vill sätta våra tjänstedesigntänder i.

Taggar