Branschfokus Daniel Ewerman

En ny era för servicedesign

Daniel Ewerman

Grundare av Transformator Design och vd och grundare för Custellence samt författare

Daniel är författare till boken Kundupplevelse: Varför vissa organisationer lyckas - och andra inte! Samt vd och grundare av Custellence och grundare av Transformator Design.

Varför går allt fler design- och innovationsföretag ihop med större bolag? Varför ser vi denna trend och vad betyder det för servicedesignbranschen? Daniel Ewerman berättar i det här blogginlägget om varför servicedesignbranschen är på väg in i en ny era.

Branschen för servicedesign är i snabb förändring – mindre byråer och företag köps upp av större konsultföretag. Nya konstellationer bildas med fler kompetens- och designområden. Onsdagen, den 16 augusti, blev det officiellt att management- och IT-konsulten Acando förvärvar Transformator Design och Daytona för att tillsammans med 3 befintliga verksamheter bilda ett nytt bolag. 2016 köpte McKinsey design- och innovationsbyrån Veryday och samma år köpte PwC designbyrån Pond. Listan kan göras lång på liknande förvärv. Varför denna branschtrend och vad betyder det för servicedesignbranschen?

År 2006 skrev Daniel Pink i sin bok A Whole New Mind att MFA (master of fine arts) är det nya MBA (master of business administration). Han förutspådde att framtiden skulle kräva mer än administration av en business, om man lite grovt skall förenkla Pink’s resonemang. Kreativitet och lyhördhet för mänskliga behov skulle bli avgörande. Och så rätt han fick! Det är i denna tid vi lever nu – företag och organisationer behöver i allt större utsträckning designerns förmågor för att vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Varför? Idag skapas ny teknik i högre takt än vad det finns behov. Den senaste tekniska lösningen behöver inte nödvändigtvis vara den bästa, för kunden. För att utveckla innovativa lösningar krävs ett kundperspektiv där lösningen formas efter det grundläggande behovet. Servicedesign har visat sig vara enastående för detta. Och det har gått fort, från att organisationer för bara några år sedan haft en misstro till att samskapa med kunden till att det idag nästan är tjänstefel att inte involvera kunderna i utvecklingsprocessen.

Varför går då dessa branscher ihop och bildar något tillsammans? Från designbyråns perspektiv ligger den största fördelen i att öka genomförandekraften. Efter att kundbehoven är kartlagda och kundoptimala lösningar utvecklats kommer utmaningen att faktiskt genomföra det nya hela vägen. Genom att låta olika kompetenser finnas i samma hem kan detta nu ske agilt och på ett sätt som inte går att åstadkomma i lösa samarbeten mellan konsultbolag.

Vad kommer att hända när flera branscher verkar under samma tak? Det finns såklart risker. Misslyckade sammanslagningar har vi sett många av, ofta som en konsekvens av att särarterna försvunnit. Olika kulturer måste tillåtas leva sina egna liv för att inte urvattnas och förlora sina kvaliteter, men med starka samarbeten mellan olika områden. Lyckas gör dom som värdesätter olikheter i arbetsprocess och kultur, men formar ett gemensamt enande synsätt och mål. Ur servicedesignperspektivet är det viktigaste att låta empati vara drivkraften för innovation för att därigenom skapa kundoptimala lösningar.

Framtiden är vid dörren. Marknaden kräver mer och kräver genomförandekraft. Att inte låta sig formas efter marknaden och kunderna är inte ett långsiktigt hållbart sätt att utveckla en verksamhet. Transformator Design har ständigt varit i framkant. Nästa steg är att skapa ännu bättre möjligheter för att fortsätta att utveckla organisationer och tjänster med människan i centrum.

Taggar