Kompetens Karin Lycke

Hongkong är intresserade av servicedesign

Karin Lycke

Gör examensarbete hos Transformator Design

Karin Lycke läser Business och Design på Högskolan för design och konsthantverki i Göteborg (HDK) och gör sitt examensarbete hos Transformator Design.

Hongkong tycker Sverige är en förebild när det kommer till design. Detta märkte Karin Lycke tydligt när hon besökte konferensen Business of Design Week (BODW) i slutet på förra året. I detta blogginlägg berättar Karin om sina intryck av konferensen och varför hon tror att servicedesign kommer att vara ett känt begrepp i Hongkong inom några år.  

Organisationen Hong Kong Design Center anordnar årligen konferensen Business of Design Week (BOWD) som samlar både designers, studenter, forskare och näringslivet.

Business of Design Week har anordnats sedan 2002.

Idag är BOWD en av Asiens mest kända designevent och målet med konferensen är att inspirera, sprida kunskap och få näringslivet att förstå nyttan med design. Varje år bjuds ett land in som partner, och i år var Sverige partnernation.

– Eftersom Sverige var partner var det stort fokus på svensk design och vad som händer i Sverige inom designbranschen, säger Karin Lycke.

Karin var en av två studenter som var utsedda från Högskolan för design och konsthantverk (HDK) i Göteborg att berätta om masterutbildningen Business & Design samt att anordna en workshop under konferensen.

– Min utbildning, Business & Design, handlar om hur vi kan använda designmetoder för att skapa affärer och affärsnytta. För att trigga besökarna att börja fundera på vad design betyder för dem, och för att ta reda på hur Hongkong-borna ser på design anordnade vi en workshop på temat: Vad är design för dig? Vi illustrerade siluetten av ett träd och lät deltagarna fylla på med svar skrivna på post-its och löv-stickers. Frågorna vi ställde var: Kommer värdet av design att öka i framtiden? Och vilka egenskaper bör en designer ha?

 Deltagarna på konferensen uppskattade workshopen och bidrog till designträdet. 

I Hongkong uppmuntrar regeringen den kreativa näringen och det satsas mycket på design. Eftersom Hongkong är ett litet och trångbott land har hållbarhet och samhällsförbättrande design blivit allt mer viktiga frågor.

– Det är stora skillnader mellan Kina och Hongkong. I Kina handlar det fortfarande mest om produktdesign, men i Hongkong börjar allt fler företag och designers pratar om hållbarhet och att använda design för att skapa samhällsnytta. Många pratade därför om att design måste vara mer än bara produkter, och det kändes som att service design bubblar under ytan även om de inte öppet pratar om servicedesign.

Hongkong har många invånare på en liten yta och hållbarhet är därför en viktig fråga. 

Sverige har redan hunnit vara partnernation två gånger under konferensens historia (konferensen startade 2002) och svensk design är ett känt fenomen.

– I både Kina och Hongkong ser man verkligen upp till svensk design. Vi har varit partners två gånger och den ideella organisationen och nätverket Creative Swedes är väldigt känt och de hade utställning samtidigt som designveckan. Jag märkte också att många ville stanna kvar och prata lite extra när de fick veta att jag kom från Sverige, och de flesta undrade vad som händer i Sverige och hur vi ser på design. När jag började berätta om servicedesign, och vad servicedesign är för något, så var det många som blev väldigt intresserade. Jag tror därför att servicedesign kommer att vara ett välkänt begrepp i Asien inom några år, i alla fall i Hongkong.

 

 

Taggar

Kommentarer inaktiverade.