Kundinsikt Magnus Kroon

Handelns utmaningar

Magnus Kroon

Utvecklingschef på Svensk Handel

Magnus Kroon är utvecklingschef på Svensk Handel som är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln.

Handelsbranschen står inför stora utmaningar när kunden förändrar sitt beteende.
– Vi har förstått att vi måste involvera kunderna och försöka förändra våra erbjudanden efter kundernas nya behov och beteende, säger Magnus Kroon som är utvecklingschef på Svensk Handel.
I två blogginlägg framåt kommer Magnus Kroon berätta om handelns syn på sin egen branschs framtid och vilka förändringar som kommer att krävas för att lyckas.

Idag omsätter handeln 640 miljarder kronor och branschen är väldigt viktig för svensk ekonomi då den sysselsätter cirka en halv miljon människor i Sverige. Men som i många branscher blåser det förändringsvindar när kunderna får nya krav, behov och ändrar sitt beteende.
– Idag pratas det mycket om att fysiska butiker utarmas av nätet. Att folk känner, klämmer och tittar i butikerna men att de går hem och köper produkten billigare på nätet. Men vi, handelsbranschen, tycker det är fel porträtterat. Det finns ingen motsättning mellan nät och butik. Dessa kanaler bör istället samarbeta och genom samarbete skapas det nya möjligheter, förklarar Magnus Kroon utvecklingschef på Svensk Handel som är en organisation som företräder parti- och detaljhandeln.
Enligt Magnus söker kunden information på nätet, men själva avslutet sker oftast i butik. Han vill därför poängtera att hela 95 % av alla köp faktiskt sker i butik. Men samtidigt får vi inte glömma e-handeln som stadigt växer.

Aldrig förr har kunden varit så medveten kring sina val.
– Det är viktigt att inte vara rädd för kunden. Istället för att se kundens kräsenhet som kritik försöker vi ta tillvara på kundens kunskap. Kunden sitter ju på svaren!
Magnus menar att det är lätt att avfärda kritiska kunder som lite jobbiga. Men det har skett en förändring, och idag försöker branschen att ta tillvara på kundens åsikt och kunskap och involvera kunderna i utvecklingsarbetet på olika sätt.

Några av de största frågorna inom branschen är ekologisk hållbarhet och rättviseperspektivet.
– Vi jobbar väldigt mycket med dessa frågor som är extremt viktiga. Men vi måste också våga sätta ner foten och ställa motfrågor till kunden. Hur mycket är ni beredda att betala? Det är lätt att vilja ha mycket, men vid kassan låter man plånboken bestämma.
Magnus menar att även kunden har ett ansvar. Hållbarhet och rättvisetänk tillsammans med kontrollpersonal, som ser till att reglerna efterlevs kostar.
– Hur vi än vänder på det så kommer det alltid att vara en prisfråga. Branschen kan inte producera produkter som kunden inte är beredd att betala för. Den stora frågan blir därför hur mycket är kunden villig att betala?

Tre utmaningar inom handelsbranschen:

  • Att hitta nya erbjudanden och affärsmodeller som ger mindre avtryck rent ekologiskt.
  • Ta in ett förändrat beteendemönster hos kunden och förändra sitt erbjudande efter kundernas behov.
  • Behovskonsumtion, det vill säga att både sälja produkter och tjänster kommer att bli allt vanligare.

I nästa blogginlägg handlar om HUR handeln kommer att tackla framtidens utmaningar.

Taggar