Branschfokus Susanna Nissar

Försäkringskassan är en förebild

Susanna Nissar

vice vd och ansvarig för utveckling

Susanna Nissar är vice vd och ansvarig för utveckling på Transformator Design.

Försäkringskassan är Sveriges första myndighet att organisera sig kunddrivet. Den 15 oktober 2013 berättade Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson för Svenska dagbladet att Försäkringskassan förändrar organisationen för att bättre möta sjukskrivnas behov.

Istället för att organisera sig efter myndighetens behov ska Försäkringskassan forma sig efter kunderna, och det innebär att varje chef har befogenheter och ansvar för olika kunders behov. I nya Försäkringskassan ska ”människan, inte myndigheten, stå centrum”. Starka ord som gör Försäkringskassan till en förebild för svenska myndigheter.

Enligt Dan Eliasson är myndigheter ofta fyrkantiga i sitt bemötande. Även om alla människor har samma rättigheter så har alla människor olika behov av service och dessa behov ska Försäkringskassan försöka att möta på ett bättre sätt. Vi hoppas att fler myndigheter blir inspirerade av Försäkringskassan och vågar lyfta in kundperspektivet. I nästan tre år har vi hjälpt Försäkringskassan att identifiera olika kundbehov. Under detta arbete har vi djupintervjuat ca 500 människor, för att verkligen förstå Försäkringskassans behovsgrupper.

Bakgrunden till Försäkringskassans förändringsresa var låga förtroendesiffror. Genom att bjuda in medborgarna i utvecklingsarbetet och att förbättra service och tjänster från ett kundperspektiv kommer Försäkringskassan med största sannolikhet nu att öka kundnöjdheten och allmänhetens förtroende.

Taggar

  • Niklas Angmyr

    När skrevs denna bloggposten?

    • Emma Patel

      Hej Niklas! Det var ett bra tag sedan, oktober 2013 för att vara mer exakt :).