Kompetens Niklas Holm

Fokusera på dig själv och uppnå projektresultat

Niklas Holm

servicedesigner

Niklas Holm jobbar som servicedesigner på Transformator Design

Att tänka på sina egna behov i ett grupparbete kan uppfattas egoistiskt, men det stämmer inte helt. I detta blogginlägg kommer Niklas Holm att förklara varför det är viktigare att fokusera på sina egna behov, snarare än projektets behov, för att uppnå ett lyckat resultat.

På Transformator Design jobbar vi mycket med behovsgrupper. Vi använder oss av behovsgrupper för att få en djupare förståelse för användaren, de vi designar för. Genom att verkligen förstå användaren kan vi skapa koncept och strategier som ökar upplevelsen och gör vardagen bättre för de som använder tjänsten. Men vad skulle hända om vi använder samma strategi på oss själva? Hur vore det om vi (som individer) utforskade våra egna behov på djupet och utifrån våra behov utvecklade strategier som gör vår vardag bättre?

Det är väldigt viktigt att alla individer i en grupp lägger tid på att ta förstå och uttrycka sina behov. Dessa behov kan sedan användas som verktyg för att få alla engagerade och delaktiga i ett grupparbete. Lägg därför tid på att lära känna dig själv och dina behov, för ingen annan har så goda kunskaper om dina behov som du själv.

Eftersom alla grupper består av individer, med olika behov, blir gruppens kollektiva ansvar att lyssna på gruppens alla behov. Ett grupparbete bör därför alltid börja med att gruppen gemensamt kommer överens om vilka behov som gruppen bör och kan omhänderta, samt bestämma vilka behov som faller utanför grupparbetet.

En grupp är ofta bildad för att genomföra ett projekt, och då består ett grupparbete inte bara av gruppens behov utan även av projektets behov. Exempel på projektbehov är leveranser och deadlines. Tyvärr är det vanligt att projektets behov går före gruppens behov, något som påverkar resultatet negativt. För om du prioriterar projektets behov framför gruppens behov kommer känslan av maktlöshet att öka och engagemanget att minska. Om du istället låter projektets behov underordna sig gruppens behov kommer det att leda till ett ökat engagemang, något som är positivt för resultatet.  Jag tror därför det är viktigt att alla behov samsas under ett projekt för att nå bästa resultat.

Om vi sätter exemplet ovan i ett större sammanhang så kan fel prioriteringar inte bara leda till negativa projektresultat utan även negativa effekter för en hel arbetsplats. För om arbetsplatser låter olika projekts behov ta allt för mycket plats är det lätt att glömma bort både gruppernas och individernas behov. Detta kan leda till att medarbetarna känner att deras inflytandet över både tid och roll minskar och på lång sikt kan detta leda till ökad stress och lägre engagemang både i projekten och för arbetsplatsen i stort.

På Transformator Design jobbar vi aktivt med att förstå både våra individuella behov och vår arbetsgrupps behov. Mitt bidrag till grupputvecklingen är att skapa förståelse för hur viktigt det är att ta reda på sina behov, värna om dem och framför allt våga uttrycka sina behov för att skapa en gladare och effektivare arbetsmiljö. Jag kommer under våren posta mina utmaningar och lärdomar om grupputveckling här på bloggen. Hoppas ni vill följa mina lärdomar!

Jobbar du mycket i grupp och vill dela med dig av dina tips för ett lyckat grupparbete eller vill du skriva om något helt annat här på Tjänstedesignbloggen? Hör gärna av dig till emma.patel@transformatordesign.se med dina förslag.

Taggar