Branschfokus Susanna Nissar

Få ut mer effekt av varje skattekrona

Susanna Nissar

vice vd och ansvarig för utveckling

Susanna Nissar är vice vd och ansvarig för utveckling på Transformator Design.

Vi måste skapa bättre kvalitet och effektivitet i offentlig sektor, först då får vi mer effekt av varje skattekrona. Genom tjänstedesign och att våga bjuda in medborgarna i förbättringsarbetet kan detta uppnås. Först när det är uppnått kan vi prata om utvärdering och revision.

Den 1 november 2012 skrev Maria Ludvigsson en ledare om att få ut mer effekt av varje skattekrona. Hon citerade Henrik von Sydow som tillhör moderaternas ekonomiskpolitiska arbetsgrupp: ”Man talar mycket om utvärdering och revision, och visst är det mycket viktigt. Men vi måste ju också tala om det som kommer innan. Hur kan vi annars förbättra kvalitet och effektivitet?” Jag kan inget annat än att hålla med om poängen om att det inte nödvändigtvis behövs mer offentliga medel utan snarare mer effekt av varje skattekrona. Det är något vi ser varje dag i vårt arbete med tjänstedesign i offentlig sektor. Därför måste vi genom innovativa metoder bjuda in medborgarna att hjälpa till att skapa kvalitet i offentlig sektor.

Det finns mycket förbättringspotential i offentlig sektor, särskilt utifrån medborgarnas perspektiv. Idag är det mycket byråkrati och krångliga processer som kostar onödigt mycket skattepengar. Låt oss säga att du ska ansöka om ett bidrag och försöker förstå den röriga blanketten med svåra juridiska termer. Vad gör du? Kanske ringer du upp myndigheten och ber om hjälp? Eller försöker du fylla i blanketten så gott du kan och skickar in den i halvfärdigt skick? För myndigheten är det resurskrävande att besvara samtal som går ut på att förklara svåra blanketter, det är resurskrävande att gå igenom din första ofullständiga ansökan och kontakta dig för att förklara att du har gjort fel och varför. Allt detta kostar oerhört mycket mer jämfört med om det hade varit enkelt från början. Att förenkla och att göra alla offentliga tjänster lätta att förstå borde alltid vara målet och målbilden att sträva efter, det är det enda sättet att få ut mer effekt av varje skattekrona.

Maria Ludvigssons ledare sneglar på England och Toni Blairs arbete för en effektivare förvaltning. I England har man jobbat med medborgarinvolvering. Att fråga finansiärer och kunder (som råkar vara samma personer) vad de tycker borde förbättras och hur de vill att det ska vara verkar vara ett lyckosamt koncept. Vi kan prata om utvärdering och revision men precis som Henrik von Sydow säger; vi måste prata om det som kommer före om vi ska lyckas skapa tjänster som medborgarna uppskattar utan att behöva höja de offentliga medlen. Fokus måste därför vara kunddriven effektivisering, i detta fall medborgardriven effektivisering. Först då skapar vi kvalitet och effektivisering i samma process.

Tjänstedesign har bra metoder som kan hjälpa offentlig sektor att krama ur mesta möjliga nytta för varje skattekrona. Genom att ta reda på vad som inte fungerar enligt medborgarna och sedan innovera fram nya lösningar tillsammans kan vi skapa en omtyckt och effektiv offentlig sektor. Om vi går tillbaka till Toni Blairs effektivisering som handlar om Good governance (god förvaltning), hög ambitionsnivå och insikt om vad som driver fram förändring så känns det ännu mer rätt att ta hjälp av tjänstedesignmetoder och utifrån kundinsikter/medborgarinsikter skapa förändring med hög ambitionsnivå.

Maria Ludvigssons ledare efterlyser politiska idéer om HUR vi kan få ut mer effekt av varje skattekrona. Jag skulle vilja säga att det inte behövs politik för att förstå hur vi ska göra, det räcker med medborgardrivna innovationsmetoder, så som tjänstedesign. Däremot behöver vi politik som vågar använda dessa metoder och bjuder in invånarna till att förbättra.

Taggar