Branschfokus Gustav Gullberg

Experio lab är ett föredöme inom vården

Gustav Gullberg

Kundansvarig

Gustav har i sina desperata försök att förstå ALLT varit tvungen att uppfinna nya redskap för tjänstedesign. Hans mål är att göra världen lite bättre och lättare att leva i. Till vardags jobbar han som kundansvarig med inriktning mot vårdfrågor och som director med spetskompetens inom service design hos Transformator Design .

Patientnära utveckling av vården är nödvändigt för att vi ska kunna skapa vårdlösningar som minskar kostnaderna utan att sänka kvalitén. Därför är Landstinget Värmland en förebild för andra landsting.

Landstinget Värmland har nämligen satsat på patientinvolvering och skapat Experio lab, ett initiativ som projektleds av Tomas Edman. Syftet med Experio lab är att hitta vad som fungerar, inte fungerar ur ett patientperspektiv och att testa nya idéer i experimentformat. På så sätt sker patientinvolverad vårdinnovation.

Vi tycker det är väldigt viktigt att hylla projekt som Experio lab. Genom att skapa en vårdsituation och sedan låta olika personer ta på sig patientens skor tror vi ger ett otroligt starkt intryck och kommer stärka patientperspektivet. Att experimentera och testa sig fram till lösningar är typiskt för service design. En metod som bl.a. används i England för att främja patientperspektivet och som vi vet ger positiva effekter. Patientdriven vård skapar också friskare och nöjdare invånare samt ett bättre arbetsklimat för de som jobbar inom vården. Därför borde fler landsting inspireras av Landstinget Värmland.

Även om Experio lab är ett utmärkt initiativ får vi inte glömma bort att det också finns ett stort behov av nationell samordning inom vården. Vi har intervjuat hundratals invånare kring vård och vårdbehov. I många intervjuer kom just samordning, att landstingen samarbetar och ta hjälp av varandra för att skapa hållbar utveckling och sprida smarta lösningar, upp eller snarare bristen på samordning inom svensk sjukvård. Här måste det satsas mer och ske mycket förbättringar. Men vi får inte heller tappa bort att patientinvolvering inte bara handlar om hur vård bedrivs och levereras. Utan även e-hälsa, nationella riktlinjer och hur ersättningssystem utformas måste också genomsyras av patientperspektivet. Dessa saker har minst lika stor påverkan på hur vården fungerar, uppfattas och kostar.

Det är inte bara vi som tycker att Experio lab är ett föredöme inom patientinvolvering. Ingen mindre än socialministern Göran Hägglund invigde projektet. Enligt honom är Experio lab ett av de mest spännande och handfasta exempel på patientinvolvering han har sett. Vi håller med honom! Och förhoppningsvis är detta bara början på spännande innovationsprojekt som har patienten i centrum. 

Experio lab drivs av Landstinget Värmland i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och centrum för tjänsteforskning (CTF) med finansiellt stöd av innovationsmyndigheten Vinnova. 

Taggar

 • Siw K Bessholt

  Jätteintressant….själv håller jag som patient föreläsningar för vårdpersonal som därigenom får kunskap som inte kan förvärvas på annat sätt. Jag diskuterar gärna vidare om Experio lab är något jag kan engagera mig i.
  Mvh Siw Bessholt

 • Camilla Andreasson

  Helt rätt tänkt, och som jag uttryckt tidigare ”Att utveckla och förbättra vården utan patientinvolvering är som att lägga ett pussel där 10 bitar fattas”. Patienten är en mycket viktig bricka i spelet tillsammans med övriga inom vården.
  Jag är benmärgstransplanterad och har många års erfarenhet som svårt sjuk patient. Jag har startat en grupp på FB för stamcellstransplanterade patienter (snart en förening), och fått fram mycket gemensamma synpunkter kring benmärgstransplantation. Förbättringsarbete inom vården är något jag brinner för och gärna arbetar vidare med.
  Hälsningar
  Camilla Andreasson

  • Gustav Gullberg

   Håller helt med att det fattas pusselbitar utan patientinvolvering. Vi följer utvecklingen med spänning…

 • Barbro

  Patientinvolvering? 33 brukarorganisationer i Värmland väntar på att få vara med i den involveringen…. vi kom nås på 054-180465