Affärsmodell Kund- och marknadsteamet

Ett sätt att förbättra tjänster

Kund- och marknadsteamet

på Transformator Design

Kund- och marknadsteamet på Transformator Design stöttar företag och organisationer i att utveckla kundsäkrade tjänstestrategier och arbeta kunddrivet i sin affärsutveckling.

Service Design sätter slutkunden i fokus. Utifrån kundens behov skärskådas strategin, behovssegment skapas och nya kundbehov ser dagens ljus. På så sätt kan intuitiva tjänster skapas. Tjänster som gör kunden till din främsta ambassadör.

Allt handlar om slutkunden. Därför börjar alltid ett tjänstedesignprojekt med kvalitativ research. Efter att ha ringat in problemområde förs samtal med slutkunderna om deras grundläggande tankar, behov och önskemål. I detta steg pratar vi väldigt brett kring ett tjänsteområde och exempel på områden skulle kunna vara mobilabetalningar eller bilbesiktning.

Nästa steg är att bearbeta intervjumaterialet. Svaren analyseras, tolkas och formuleras till insikter av tjänstedesignteamet, dessa insikter tas sedan med i idégenerering. Det är nu magin börjar. För ur idégenererningen skapas tjänster utifrån kundens behov. En process som kräver empatiförmåga, episk begåvning och kreativitet för att kunna omvandla kundernas behov till tjänstelösningar. Men det krävs också mod, både hos uppdragsgivare och tjänstedesignteamet, samt duktiga processledare för att uppdragsgivare och slutkunder ska lyckas med att skapa tjänster tillsammans.

Det tredje steget är att tjänsteförslaget visualiseras på olika sätt. Visualiseringarna får gärna vara enkla i detta stadiet. Är de allt för perfekta ökar känslan att tjänsten är färdig och hämmar kreativiteten kring hur tjänsten kan förbättras. Ett annat hjälpmedel för att förstå kundens resa genom en tjänst är kundresan (Customer Journey Mapping), genom att måla upp kunden resa genom tjänsten ökar förståelsen för helhetsupplevelse av tjänsten. Tjänsteprototyper (fysiska objekt eller bilder) hjälper slutkunden att berätta och bekräfta hur de tycker att lösningen bör vara. Visualisering kan få smått magiska effekter.

Det sista men inte minsta i ett tjänstedesignprojekt är att allting görs flera gånger. Djupintervjuer, idégenerering, tjänsteprototypning och konceptbeskrivningar görs iterativt i flera loopar. På så vis kan arbetet gradvis justeras för att till slut landa i en kundsäkrad tjänst eller tjänstestrategi.

Metoden är inte magisk. Men det kan kännas så när man som tjänsteföretag tittar på resultatet.

Strategiteamet på Transformator Design

 

 

Taggar