Innovation Stefan Holmlid

Designers ska lösa komplexa globala problem

Stefan Holmlid

Professor i design med inriktning mot tjänster

Stefan Holmlids forskning fokuserar på att förklara och beskriva vad som händer med design som begrepp och praktik i möten där föreställningar om design omförhandlas och när design och designers möter nya tillämpningsområden.

Världen förändras och så även yrkesrollerna. Idag jobbar många designer med områden som för 50 år sedan inte skulle förknippas med design. Att vara designer behöver inte längre betyda att du formger en fysisk produkt. I en designers rollbeskrivning kan det lika gärna stå att du ska arbeta med att förnya tjänster, organisationer eller policyer, och i takt med att design kommer till användning inom fler områden förändras också begreppet design.

– Världen är i grund och botten komplex och i många fall komplicerar vi till det, men det öppnar också upp för design att göra skillnad. När olika processer överlappar varandra och när frågeställningar pekar på komplicerade samband behöver du jobba tvärdisciplinärt. Därför har vi startat en ny internationell master i Design på Linköpings universitet som tar en sådan tvärdisciplinär utgångspunkt, förklarar Stefan Holmlid, professor i design.

Den nya designmastern som är studiobaserad riktar sig till alla som har erfarenhet av att jobba i designprocesser och har designförmåga. Men du behöver inte vara en utbildad designer i botten.

– Mastern riktar sig till en bred grupp. Även om du måste förstå hur en designprocess går till, och att du ansöker genom portfolio och arbetsprov, så behöver du inte ha gått någon konstnärlig skola för att kunna söka. Jag tror att det är en styrka med olika bakgrunder på ett sådant här program. Sverige har saknat den typen av utbildning.

Programmet är uppdelat i tre spår: Sustainable Futures, Transformative Service och Visual Media och arbetet med utmaningarna sker tvärs dessa spår.

– Höstens utmaning är Food Waste och till våren arbetar vi med Nomadic Welfare. Som student lägger man lika mycket tid på att förstå och formulera vad utmaningen betyder, och hur man kan förstå den, som att söka designdrivna lösningar inom utmaningen. I en del utmaningar innebär det att man pendlar mellan konkreta dagliga lösningar till förändringar på policy-nivå.

En grundtanke i utbildningen är att det inte finns ett definierat sätt att dela upp området design på eller någon övergripande princip för att dela in området i snygga fack. Istället kan du skära alla utmaningarna på olika led.

– Du kan tolka “food waste” ordagrant, vi slänger onödigt mycket mat, men det finns även andra sätt att tolka utmaningen på. Samma logik går att applicera på “nomadic welfare”; på vilka sätt kan vi förstå nomadism, och hur påverkar det välfärdssystemen? Målet med utbildningen är att utforska, förstå och lösa globala utmaningar med hjälp av design.

Att använda designmetoder för att förändra på policy-nivå är har växt fram genom att tjänstedesign och offentlig sektor har mötts. Men det finns även spår av samma tankesätt långt tillbaka i tiden.

– Ellen Key som är känd för sin kamp för kvinnors rättigheter i slutet på 1800-talet pratade om att förändra policyer med hjälp av design. På 70-talet utvecklades participatory design med bland annat utgångspunkt i brukare och medarbetare. Med andra ord är det både ett nyupptäckt område samtidigt som det finns en välgrundad tradition av att använda design på flera olika nivåer i våra system.

Det som gör utbildningen nyskapande är att ett stort universitet med många olika ämnesområden, och vana att arbeta tvärdisciplinärt, erbjuder en designmaster som tar ett bredare grepp och utgår från samhällsutmaningar snarare än ett material eller näringsgren. Hittills har 106 personer sökt de 30 platserna.

– Eftersom det är första årgången för den här mastern så visste vi inte riktigt vad vi skulle förvänta oss men det känns väldigt kul att så många har sökt.

Utbildningen börjar i höst och det kommer att vara möjligt att söka till programmet fram till den 18 april. Läs mer om programmet här.

Taggar