Kapacitetsbyggande Rich Nadworny

Servicedesign kan minska stress i arbetslivet

Jag läser ofta om hur många privata och offentliga företag satsar på att arbeta mer effektivt. Tanken är god: vi…

Rich Nadworny
Matilda Eriksson

5 spaningar från Almedalen 2017

Under 2017 har Almedalsveckan fått motstå kritik och påtryckningar. Både politiker och näringsliv har uttryckt sin ovilja att delta på veckan….

Matilda Eriksson
Matilda Eriksson

Transformera din organisation utifrån kund och medarbetare!

SEB Pension & Försäkring har ökat sina marknadsandelar och gått från plats sju till plats fyra på den svenska försäkringsmarknaden…

Matilda Eriksson
Stefan Borell

Därför bör du jobba med kundresor

Att arbeta med kundresor blir allt vanligare. Idag pratar managementkonsulter, myndigheter och stora företag om vikten av att göra kundresor….

Stefan Borell
Emma Patel

Förbättrad etableringsprocess med tjänstedesign?

Att en myndighet samutvecklar med sin egen målgrupp är ovanligt enligt, forskaren Erik Eriksson. Därför följer han Arbetsförmedlingens praktikanter, som…

Emma Patel