Metoder Anette Olovborn

Tips på hur du bäst mäter och följer upp din kundupplevelse

Mätning, uppföljning och kommunikation av resultat är ofta ett eftersatt område. Dock ett viktigt och avgörande område för att lyckas…

Anette Olovborn
Emma Patel

350 personer hjälpte regeringen att möjliggöra digitalisering

Hur kan vi digitalisera det offentliga Sverige? Detta försökte 350 personer hjälpa regeringen att förstå under DigiGov:s öppna råd. Målet…

Emma Patel
Emma Patel

Förbättrad etableringsprocess med tjänstedesign?

Att en myndighet samutvecklar med sin egen målgrupp är ovanligt enligt, forskaren Erik Eriksson. Därför följer han Arbetsförmedlingens praktikanter, som…

Emma Patel
Emma Patel

Att samutveckla med sin egen målgrupp

Nu ska Arbetsförmedlingen förbättra etableringsprocessen. Därför utbildar de fyra praktikanter som själva varit nyanlända i tjänstedesign. När de är färdigutbildade kommer…

Emma Patel
Emma Patel

Service Design Award 2016: Greenhouses prototyping change!

A couple of weeks ago Transformator Design together with the Swedish Employment Agency, Arbetsförmedlingen, won the prestigious price: Service Design…

Emma Patel