Metoder Stefan Borell

Fem tips på hur du bäst intervjuar kund och medarbetare

Att intervjua är inte så lätt som man kanske kan tro. Inom området tjänstedesign används ofta intervjuer för att få…

Stefan Borell
Anders Landström

Så här utvecklar du med kunden i centrum

Idag vill många organisationer skapa kundcentrerade tjänster. De läggs ner tid och pengar på att lära känna kunden, men hur…

Anders Landström
Anette Olovborn

Tips på hur du bäst mäter och följer upp din kundupplevelse

Mätning, uppföljning och kommunikation av resultat är ofta ett eftersatt område. Dock ett viktigt och avgörande område för att lyckas…

Anette Olovborn
Emma Patel

350 personer hjälpte regeringen att möjliggöra digitalisering

Hur kan vi digitalisera det offentliga Sverige? Detta försökte 350 personer hjälpa regeringen att förstå under DigiGov:s öppna råd. Målet…

Emma Patel
Emma Patel

Förbättrad etableringsprocess med tjänstedesign?

Att en myndighet samutvecklar med sin egen målgrupp är ovanligt enligt, forskaren Erik Eriksson. Därför följer han Arbetsförmedlingens praktikanter, som…

Emma Patel