Cirkulär ekonomi Empatisk digitalisering Innovation Kapacitetsbyggande Matilda Eriksson

5 spaningar från Almedalen 2017

Under 2017 har Almedalsveckan fått motstå kritik och påtryckningar. Både politiker och näringsliv har uttryckt sin ovilja att delta på veckan….

Matilda Eriksson
Stina Behrens

Servicedesign kommer forma den cirkulära ekonomin

Att gå från en linjär till cirkulär ekonomi ses idag mer och mer som en nödvändighet och en förutsättning för en hållbar framtid. Nya tjänster…

Stina Behrens
Johanna Runesson

Tjänstedesign viktigt för det nya kollaborativa samhället

Idag är vi inne i en linjär ekonomi där en vara går från att ett råmaterial utvinns och produceras till…

Johanna Runesson
Emma Patel

5 spaningar från Almedalen 2016

Almedalsveckan är en unik mötesplats med få motsvarigheter utomlands, samtidigt växer kritiken. Är Almedalen en politisk arean för alla, eller…

Emma Patel
Fryshuset

Att förstå hur ungdomar ser på framtiden

Fryshuset blev vinnare i vår drömkundstävling. Tillsammans formade vi projektet: Att förstå ungdomars förutsättningar till att ta nästa steg mot…

Fryshuset