Metoder Fredrik Sandberg

Bättre samarbete med designmetoder

Fredrik Sandberg

Doktorand i design vid Linnéuniversitet

Fredrik Sandberg är doktorand i design vid Linnéuniversitetet och deltagare i den nationella forskarskolan i design, Designfakulteten.

Designmetoder och skapandet av prototyper kan minska distansen mellan olika aktörer i ett projekt. Detta lärde jag mig under ett samarbetsprojekt kring den svenska landsbygden. I detta inlägg delar jag med mig av mina erfarenheter från detta projekt.  

En stor del av designarbete idag handlar om att förhålla sig till problematiken med distans. Det kan vara att identifiera den kulturella distansen mellan olika intressenter eller att överbygga den geografiska distansen mellan möjliga samarbetspartners. Genom ett samarbetsprojekt på den svenska landsbygden fick jag praktiskt lära mig att design och designmetoder är bra verktyg för att minska distansen mellan olika aktörer i projektet. Jag vill här dela med mig av de erfarenheter jag fick av att använda prototyper som en involverande designmetod. Prototyperna uppmuntrar till samarbeten och gränsöverskridande innovationer.

Projektet jag deltog i var ett regionalt utvecklingsprojekt där tre kommuner, yrkesverksamma designers och produktproducerande småföretagare deltog i ett utforskande av den svenska trädgården som innovationsområde. Syftet med projektet var dels att skapa nya designförslag och dels skapa kunskap om hur man kan samordna lokala resurser för att skapa nya produkt- och tjänsteinnovationer.

Kommunerna var den drivande parten i projektet och bjöd in företagen. Min roll var att designa och leda de processer där de inblandade aktörerna skulle träffas för att utbyta erfarenheter och skapa ny kunskap. En uppgift som inte var helt enkel att utföra, då de flesta utav deltagarna var geografiskt utspridda och vanligtvis inte använde design på detta sätt i sin produktutvecklingsstrategi. Så den stora frågan var, hur löser vi detta? Hur får vi så många olika aktörer att mötas och arbeta tillsammans?

Lösningen blev en serie med workshops där de deltagande aktörerna tillsammans fick skapa prototyper för att undersöka möjliga trädgårdsinnovationer. Idén till workshopstrukturen kom från ett tidigare forskningsprojekt, där jag ingick i ett forskningsteam som tillsammans med lokala matproducenter utvecklade nya kollaborativa mattjänster. I det projektet lärde vi oss ett antal viktiga saker som jag tog med in i trädgårdsprojektet.

 • När flera projektdeltagare skall träffas för att skapa nya tjänster och produkter så är det viktigt att deltagarna har någon slags prototyp att samlas runt och testa idéer på.
 • Om deltagarna tillsammans får undersöka och skapa prototyper ökar dels deltagarnas förståelse för varandra och dels designförslagens relevans för projektet.
 • Att verbalt uttrycka komplexa designförslag är svårt, därför är det bra om det finns visuellt material som stödjer deltagarnas dialog.

Ibland syftar begreppet prototyp på, det första försöket att visa hur en framtida produkt kommer att fungera och upplevas. Utifrån mina egna erfarenheter så anser jag att mycket av arbetsprocessen med prototyper sker bakom stängda dörrar. Övriga deltagare i projektet får endast se prototypen vid testtillfället. Men det som jag vill lyfta fram här är själva processen bakom prototypen. En lärandeprocess där det finns utrymme för möten mellan idéer och människor. Christiane Floyd beskriver prototyper som, ”learning vehicles”, verktyg för att skapa kunskap om den framtida användningen.

The prototype is to be used primarly as a learning vehicle, care should be taken to design the prototyping process as a learning process.- Christiane Floyd

Det var den här tanken om att ”To design the prototyping process as a learning process” som blev strukturen för de trädgårdsworkshops jag anordnade tillsammans med de tre kommunerna.

Den första workshopen anordnades på Linnéuniversitetet i Pukeberg under hösten 2011. Det var en heldagsaktivitet där företag och representanter från de olika kommunerna blandades i olika grupper för att lära känna varandra och hitta nya produktmöjligheter. Dagen var uppdelad i tre delar. Under den första delen fick grupperna spåra aktiviteter och problem i trädgården. Under den andra delen presenterade grupperna sina problemområden samt valde en eller flera möjligheter att arbeta vidare med. Den sista delen av workshopen byggde grupperna enklare produktkonstruktioner och visade för de andra grupperna.

 

Innan den första uppgiften fick varje grupp en bild på en person och ett scenario som representerade en svenskträdgård under ett år, dvs. vinter, vår, sommar och höst. Därefter skulle grupperna föra bilden på personen över scenariot och placera ut vilka aktiviteter, möten och problem personen stöter på i sin trädgård.

Grupperna presenterade sitt resultat för de andra grupperna och valde ut situationer där de såg nya produktmöjligheter att arbeta vidare med.

Grupperna översätter sina produktidéer till enklare kartongmodeller. Därefter presenterar grupperna sina tankar för de andra grupperna.

Självklart var deltagarna inledningsvis lite oroliga för att vara kreativa och träffa andra företag, men i slutändan blev det en lyckad dag för alla parter. Företagen knöt nya kontakter och samtidigt skapade de embryon för nya produkter och tjänster. Ett flertal av de nya produktidéerna bygger på en kombination av olika företags material och tillverkningsprocesser. Så genom att börja undersöka och lära sig tillsammans med andra aktörer uppstod möjligheter till nya spännande nätverk och produkter. För de involverade kommunerna blev dagen en viktig inspiration till hur de kan skapa nya gränsöverskridande tjänster för att stötta sina lokala småföretagare.

Avslutningsvis vill jag återknyta till den inledande beskrivningen om problematiken med distans och designs potentiella inverkan. Jag vet att workshopen bidrog till att många av deltagarna kom närmare varandra, men ännu viktigare var att företagarna började prata med människor de aldrig träffat tidigare. Det som krävdes för att allt detta skulle ske var en plats och en genomtänkt process som uppmuntrar deltagande och lärande. Och här tror jag tjänstedesign är en viktig ansats. Som tjänstedesigner är vi vana vid att tänka på upplevelsen, aktiviteter och visuellt identifiera olika touch points och aktörer.

Fredrik Sandberg, MFA

 

 

Taggar

 • Fredrik Sandberg

  Nu är det dags att anmäla er Hi.
  We are arranging a workshop called Exploring  participatory prototyping of services, at PDC12 in Roskilde in August. If you are interested in this issue please submit a position paper before June 1. 
   
  ”This full day workshop intends to explore approaches, methods and techniques that can be used in participatory prototyping of services. The participants will contribute with their experiences of different ways of working with participatory prototyping. During the workshop the participants will share, explore and give feedback on the method or case that they present. By engaging in others´ methods there will also be a learning activity. Another aim of the workshop is to initiate research and development of knowledge within the emerging field of participatory prototyping of services and product service systems. One particular interest regards the relation between details and “the whole”. The emphasis of the workshop is to have creative learning experiences.”
  For more info see the information attached at: http://pdc2012.org/WS108.html  or contact me.Best regardsBosse, Stefan, Johan & Fredrik