Kundinsikt Martin Sande

Arbetsplatser prioriterar inte nöjda kunder

Martin Sande

Managementkonsult

Martin Sander jobbar som managementkonsult på Preera. Hans inställning är att allt går att fixa och genom strategisk finurlighet får han människor att gå i samma riktning och åstadkomma väldigt mycket på kort tid.

Den genomsnittliga svenska arbetsplatsen längtar efter ett stabilt rikt inre liv, utan förändringar och utan kunder! Detta kom Sverigestudien  fram till i sin senaste rapport. 

Tänk om det var möjligt att sätta ord på våra värderingar och på våra organisationskulturer? Tänk om det visar sig,  när vi just sätter ord på våra värderingar, att vi är på väg åt ett håll som inte håller? För fjärde året i rad kartlägger Sverigestudien svenskarnas värderingar om sig själva, sina arbetsplatser och samhället i stort och detta kom studien fram till:

  • Värderingar som ärlighet och respekt har dalat de sista åren!
  • Den genomsnittliga svenska arbetsplatsen längtar efter ett stabilt rikt inre liv utan förändringar och utan kunder!
  • Att samhället som vi alla längtar efter är hållbart, omsorgsfullt mot alla och att ”nånannan” skall ta oss dit, för vare sig jag personligen eller min arbetsplats har för avsikt att bidra!

Häpnadsväckande nog har den genomsnittliga arbetsplatsen en längtan efter ett stabilt rikt inre liv utan förändringar och utan kunder! 10 länder har genomfört nationella studier med arbetsplatskultur i fokus. På 8 av dessa finns kundtillfredställelse på topp tio, oftast på andra plats. I Sverige återfinns kundtillfredställelse på plats 47 (rådande) och 45 (önskad) arbetsplats.

De värdeord som vi sätter i topp på den önskade arbetsplatsen 2012 är: anställdas hälsa, erkännande av anställda och lagarbete. Vi tycks se inifrån och ut, inte utifrån och in på våra arbetsplatser. Är våra arbetsplatser primärt till för de anställda och inte för dess kunder? Eller ryms vårt värdeskapande i ord som engagemang, samarbete och resultat? Har en välmående organisation vunnit mark på bekostnad av välfungerande och välpresterande organisationer? Det är dags att denna fråga tas på allvar och att vi utökar vårt fokus och energi och inser att genom att skapa värde för andra skapar vi också värde för oss själva.

Det pratas och satsas mycket på innovationer, senast för någon veckan sedan lanserade regeringen ett omfattande förslag med tillhörande medel. Hur skall innovationer kunna skapas när arbetsplatserna tittar inåt, inåt på sig själva. Innovationsförmåga kräver en genuin nyfikenhet och förmåga att lyfta in omvärlden. Att låta dagens ”störningar” bli som råvara för morgondagens innovation.  Ordet som kommer närmast innovation i Sverigestudien är anpassningsbarhet, något som inte håller då det ordet inte är reaktivt. Jag tror därför att våra värderingar och vår arbetsplatskultur förhindrar innovation. Det är därför dags för både ledare och medarbetare att lyfta den kognitiva blicken och se oss själva i spegeln. Det är inte fel på ”systemet”. Vi är systemet!

Sverigestudien är ett initiativ av Preera tillsammans med Skandia och Volvo IT.

Martin Sande
Preera

Taggar

  • http://jonashjalmar.tumblr.com/post/14558785058/jonashjalmar Jonas Hjalmar Blom

    Otroligt intressant! Som psykologkandidat med dragningar år organisationsfrågor blir jag dock inte förvånad, mycket folus läggs ju just på de anställdas behov och önskningar och det är ofta att ha det så bekvämt som möjligt. Jag inspireras av designtänkandets fokus på just kundvärde och att skapa detta i varje led i en organisation.

    Ska bli ett nöje att gräva ner sig i Sverigestudien!