Emma Patel

Redaktör/skribent

Emma Patel är redaktör och skriver för Tjänstedesignbloggen.

Almedalsveckan är en unik mötesplats med få motsvarigheter utomlands, samtidigt växer kritiken. Är Almedalen en politisk arean för alla, eller ett rosémingel för några få? Även om vi på Transformator Design håller med i mycket av kritiken så tycker vi ändå att Almedalen är en viktig inspirationskälla för samhällsfrågor och något vi vill vara en del av. Därför var vi återigen på plats och här är 5 spaningar från årets Almedalsvecka.

Almedalsveckan har utvecklats till att bli Sveriges, kanske världens, största öppna politiska mötesplats. Samtidigt som vi gläds åt all inspiration och närheten till alla beslutsfattare så oroar vi oss över att det finns grupper i samhället som inte är representerade. Trots dilemmat inser vi att det finns få bättre tillfällen att kunna påverka samhällsdebatten och lyfta hjärtefrågor. Därför valde vi, för tredje året i rad, återigen vara på plats Visby för att anordna seminarier, delta i paneler och inspireras. Nedan följer en kort sammanfattning av 5 spaningar som vi gjorde under årets Almedalen.

  1. Digitalisering: I år var det många som pratade digitalisering. Tyvärr gjordes det väldigt många likhetstecken mellan digitalisering och effektivisering, och i många fall saknades kundperspektivet. Digitalisering kan leda till effektivisering om du digitaliserar rätt. För det är stor skillnad mellan att se det som en ren effektivisering, något som IT ska sköta, eller om digitaliseringen sitter ihop med kundupplevelsen. Vi hoppas på mer prat om digitalisering under nästa år men att även kundperspektivet bakas in för att få rätt effekt.
  2. Integration: Hur kan nyanlända bli integrerade i samhället och på arbetsmarknaden var också en stor fråga. En viktig aspekt som ofta glöms bort är att flyktingar/nyanlända/asylsökande också är vanliga människor med individuella behov och problem. Linus Warrenstein, arbetsmarknadskonsulent från Sundbybergs stad, lyfte upp ett tydligt exempel på hur vi  kan jobba med integration. Enligt honom är det jätteviktigt att förklara och skapa förståelse kring hur det fungerar i Sverige och svensk kultur i en verklig kontext, oavsett om de får stanna i Sverige eller inte. Enligt Linus är vi rädda för att ge falska förhoppningar och istället gör vi inte något alls. Men att få förståelse för en annan kultur och nya perspektiv är alltid berikande. Att hålla nyanlända i ett vakuum, ett ingenmansland, gör bara väntetiden destruktiv och det tar längre tid att bli integrerad om man väl får stanna.
  3. Hållbarhet & cirkulär ekonomi: Om vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle krävs det gemensamma krafttag av både företag och politiker. Vi måste flytta fokus från individen och öppet börja prata om förutsättningarna. Företag vill tjäna pengar och dagens ekonomiska system och välfärd är till stor del uppbyggt på konsumtion. Frågan blir därför; hur kan vi med dessa förutsättningar ändå jobba mot ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi? Därför måste vi hitta morötter till alla. Det var även mycket prat om vem som bär ansvaret. Vad kan det privata näringslivet göra? Borde banker låna ut pengar till verksamheter som inte har ett hållbarhetsfokus? Många seminarier kom fram till slutsatsen: Vi måste göra folk medvetna genom information om den rätta lösningen! Men handlar det egentligen inte om att det måste bli enkelt att välja rätt?
  4. Innovation: Ett annat modeord var innovation. Det pratades mycket innovation, men väldigt lite om vad begreppet innefattar. Innovation verkar betyda väldigt olika saker för olika människor och många hade svårt att förklara begreppet. Flera aktörer pratade även om ”open innovation”. Att samarbeta för att hitta nya vägar framåt och att vi behöver bygga på varandras kunskap och dela goda exempel. Innovation är ett spännande område som går att applicera på allt men vi saknade en dialog kring hur man lyckas med innovation. Vad är lyckad innovation? Nästa år hoppas vi att fler seminarium lyfter ordet innovation men konkretiserar ordet lite mer. Vad är innovation? Vad krävs för att lyckas? Hur går vi ifrån att prata, till att göra?
  5. Almedalen är elitistiskt och exkluderande: Almedalens evenemang är öppna för alla och kostar inget, men de senaste åren har det även hörts negativa röster. Att lägga en politikervecka på en ö gör att du endast kan komma dit med flyg eller båt. Antalet boendeplatser är begränsat, vilket triggar priserna. Att hyra en seminarieplats kräver också en välfylld plånbok och många organisationer har helt enkelt inte råd att vara på plats. Och för att komma in på många kvällsaktiviteter/mingel behöver du ha rätt kontakter. Trots detta verkar Almedalen bara växa och växa och vi tror inte att deltagandet kommer att minska till nästa år. Fast på sikt kanske Almedalsveckan måste ändra sitt nuvarande format med tanke på kritiken och för att bli mer tillgängligt för alla, men troligtvis inte till nästa år.

Bästa stället att sammanställa våra spaningar. 

 

Taggar